Bacalaureat. MATEMATICĂ M1
  • Bacalaureat. MATEMATICĂ M1

Bacalaureat. MATEMATICĂ M1

Marian Andronache, Dinu Şerbănescu, Marius Perianu, Cătălin Ciupală, Florian Dumitrel

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Indisponibilă
Matematică pentru bacalaureat. M1. Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică. Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

Ediţia de faţă a lucrării Matematică pentru Bacalaureat:

realizează recapitularea materiei prevăzute de programa şcolară în vigoare prin teme de sinteză grupate în trei capitole; acestea sunt corespunzătoare subiectelor I, II şi III din fiecare variantă de subiect: Algebră/Geometrie (clasele IX - X), Algebră (XI - XII) şi Analiză matematică (XI - XII);
este structurată astfel încât fiecare temă să permită recapitularea completă a unui grup de unităţi de învăţare, potrivit matricei de specificaţii pentru examen, şi cuprinde:
o prezentare teoretică ce oferă o sinteză completă a teoriei necesare pentru examen, prin definiţii, formule, teoreme şi proprietăţi, însoţite de exemple semnificative;
în medie câte 40 de exerciţii şi probleme pentru temele corespunzătoare subiectului I şi câte 50 de exerciţii şi probleme pentru temele corespunzătoare subiectelor II şi III, atent selectate şi gradate ca dificultate, construite după modelul subiectelor date la Bacalaureat, care exploatează şi fixează conţinuturile teoretice ale temei;
permite verificarea stadiului pregătirii elevilor prin teste elaborate conform matricei de specificaţii pentru Bacalaureat şi programei de examen în vigoareastfel:
32 de teste care cuprind subiectele oficiale date la Bacalaureat în anii anteriori (în sesiunile curente sau speciale, subiectele de rezervă şi modelele publicate pe www.edu.ro);
40 de teste propuse spre rezolvare de către autori, toate însoţite de soluţii şbareme.


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.

Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.