Bacalaureat. MATEMATICĂ M2

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Marian Andronache, Dinu Şerbănescu, Marius Perianu, Cătălin Ciupală, Emil Ciolan, George Mihai

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Indisponibilă
Lucrarea este avizată de M.E.N. în sesiunea august- septembrie 2018, conform rezultatelor comunicate de C.N.E.E. la http://www.rocnee.eu/auxiliaredidactice.

Lucrarea este avizată de M.E.N. în sesiunea august- septembrie 2018, conform rezultatelor comunicate de C.N.E.E. la http://www.rocnee.eu/auxiliaredidactice.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoare pentru disciplina Matematică şi vizează competenţele specifice şi conţinuturile prevăzute de aceasta (Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4430/29.08.2014), pentru filiera teoretică, profilul realspecializarea Ştiinţe ale naturii.

Această lucrare:

este în conformitate cu programa de Bacalaureat pentru filiera teoreticăprofilul real, specializarea Ştiinţe ale naturii;
conţine o recapitulare a materiei,prin teme de sinteză grupate în trei capitole, corespunzătoare subiectelor I, II şi III din fiecare variantă de subiect:
Algebră/Geometrie (clasele IX - X), Algebră (XI - XII) şi Analiză matematică (XI - XII); în cadrul fiecărei teme, se regăsesc definiţii, formule, teoreme şi proprietăţi, însoţite de exemple semnificative;
include, în mediecâte 40 de exerciţii şi probleme, pentru temele corespunzătoare subiectului Işte 50 de exerciţii şi problemepentru temele corespunzătoare subiectelor II şi III;
propune 15 teste similare, ca tematică şi grad de dificultate, subiectelor oficiale date la Bacalaureat în ultimii cinci ani (2014 - 2018), însoţite de rezolvări, cu bareme, şi 50 de teste de antrenament, urmate de indicaţii de rezolvare şi soluţii complete.