Comunicare în LIMBA ROMÂNĂ. Fișe de lucru. Clasa I. Partea I

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 16 lei
Disponibilitate: Disponibilă
AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018. Lucrarea este concepută ca o completare a manualului și a caietelor de lucru, asigurând premisele aprofundării și dezvoltării achizițiilor dobândite, prin activități frontale și/sau individuale.

AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018

 

Lucrarea este concepută ca o completare a manualului și a caietelor de lucru, asigurând premisele aprofundării și dezvoltării achizițiilor dobândite, prin activități frontale și/sau individuale.

Fișele cuprind sarcini de lucru concepute gradat, specifice orelor de comunicare, care contribuie la formarea capacității de citire-scriere și respectă algoritmul metodei analitico-fonetico-sintetice.