Comunicare în LIMBA ROMÂNĂ. Fișe de lucru. Clasa I. Partea I

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 16 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 227 din anexa Ordinului.

 

 Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru Comunicare în limba românăClasa pregătitoare,clasa I şi clasa a ll-a, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3418 din 19.03.2013.

Competenţele generale vizate în această lucrare sunt:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2
. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4
. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Lucrarea este concepută ca o completare a manualului și a caietelor de lucru, asigurând premisele aprofundării și dezvoltării achizițiilor dobândite, prin activități frontale și/sau individuale.

Fișele cuprind sarcini de lucru concepute gradat, specifice orelor de comunicare, care contribuie la formarea capacității de citire-scriere și respectă algoritmul metodei analitico-fonetico-sintetice.