Comunicare în LIMBA ROMÂNĂ. Fișe de lucru. Clasa I. Partea I

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 16 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 227 din anexa Ordinului.
  • Publicată în 2018
  • paperback, 48 pagini
  • Înalţime: 26,5 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime 0,3 cm, greutate 150 g
  • Cod: 9786060031567
  • Nivel învățământ: Primar
  • Clase: Clasa I
  • Disciplină: Limba și literatura română
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura > ART

 

 Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru Comunicare în limba românăClasa pregătitoare,clasa I şi clasa a ll-a, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3418 din 19.03.2013.

Competenţele generale vizate în această lucrare sunt:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2
. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4
. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Lucrarea este concepută ca o completare a manualului și a caietelor de lucru, asigurând premisele aprofundării și dezvoltării achizițiilor dobândite, prin activități frontale și/sau individuale.

Fișele cuprind sarcini de lucru concepute gradat, specifice orelor de comunicare, care contribuie la formarea capacității de citire-scriere și respectă algoritmul metodei analitico-fonetico-sintetice.