Evaluarea națională 2021. MATEMATICĂ. Clasa a VIII-a

Teme, probleme şi teste de verificare

Florin Antohe, Marius Antonescu, Gheorghe Iacoviță

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar reprezintă a doua ediție, revizuită, a lucrării ce a fost avizată de Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 650/2020 și care se regăsește la poziția nr. 54 din anexa Ordinului.

Lucrarea este în conformitate cu programa școlară pentru Evaluarea națională 2021, disciplina matematică, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.237 din 5 februarie 2021.

Această lucrare se adresează elevilor de clasa a VIII-a, în vederea susţinerii cu succes a probei de matematică din cadrul examenului de Evaluare Naţională, examen de care depinde, în mare măsură, viitorul oricărui absolvent de gimnaziu.

Structura subiectului probei de matematică pentru Evaluarea Naţională 2021 a suferit schimbări semnificative comparativ cu structura anterioară. Autorii acestei culegeri doresc să-i ajute pe elevii de clasa a VIII-a să se familiarizeze cu noile tipuri de subiecte.

Culegerea este alcătuită din 33 de teste care respectă noua programă şi structură pentru examenul de Evaluare naţională, în concordanţă cu modelul propus de minister în luna martie 2021.

Testele au fost ordonate astfel încât să poată fi rezolvate integral de elevii clasei a VIII-a pe parcursul întregului an şcolar. Primul test respectă întru totul modelul propus de minister, fiind redactat inclusiv cu spaţiul aferent rezolvării subiectelor. Următoarele două teste sunt concepute din materia parcursă de elevi până la finalul clasei a VII-a; astfel, acestea pot fi rezolvate integral încă de la începutul anului şcolar. Restul testelor pot fi lucrate gradual până la finalul anului şcolar, deoarece noţiunile predate pe parcursul clasei a VIII-a sunt introduse în teste treptat, în ordinea predării
Autorii au încercat să abordeze în cadrul testelor propuse o gamă cât mai variată de cunoştinţe din programa pentru examen. Toate testele sunt însoţite de bareme de evaluare şi notare concise, care aleg metoda cea mai simplă, cea mai accesibilă elevilor. Astfel, atât elevii, cât şi părinţii acestora pot calcula cu uşurinţă punctajul obţinut după rezolvarea fiecărui test propus. 
Pentru mulţi dintre elevi, proba la matematică reprezintă proba de „foc. Autorii le urează mult succes elevilor de clasa a VIII-a şi îi îndeamnă parcurgă cu încredere paginile acestei culegeri.