Evaluarea națională 2019. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

Florin Ioniță, Mihail Stan, Anca Davidoiu-Roman, Florentina Leucuția, Marilena Lascăr

Preţ: 8 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 234 din anexa Ordinului. Volumul asigură aplicaţiile/exerciţiile necesare recapitulării şi consolidării cunoştinţelor dobândite în gimnaziu.

Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară de limba şi literatura romană pentru pregătirea Evaluării Naţionale, în vigoare, avizată cu Ordinul Ministrului Educaţiei Nationale nr4431/29.08.2014.

Structurat în trei părţi, volumul asigură aplicaţiile/exerciţiile necesare recapitulării şi consolidării cunoştinţelor dobândite în gimnaziu.


Partea
I cuprinde sinteze ale conţinuturilor fundamentale (noţiuni de construcţie a comunicării/gramatică şi de teorie literară), structuri-tip ale unor răspunsuri complexe, modele de rezolvare şi aplicaţii pe texte-suport literare şi nonliterare, precum şi soluţii, explicaţii şi bareme.

În partea a ll-a, elevii vor găsi aplicaţii corelate competenţelor specifice din programa de examen. în conceperea acestora au fost folosite tipuri variate de itemi: cu alegere duală şi multiplă, de asociere, cu răspuns scurt, de completare,întrebări structurate,rezolvare de probleme,compuneri/eseuri structurate si libere.

Partea a lll-a cuprinde 20 de teste, proiectate pentru a fi rezolvate în două ore, precum şi sugestii de rezolvare care să faciliteze atât evaluarea, cât şautoevaluarea.