Földrajz. VII. osztály
  • Földrajz. VII. osztály

Földrajz. VII. osztály

VII. osztály

Silviu Neguț, Carmen Camelia-Rădulescu, Ionuț Popa

Preţ: 35 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale prin ordinul de ministru nr. 5103/03.09.2019.

Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale prin ordinul de ministru nr. 5103/03.09.2019.

 

Az előző osztályokban, mint egy igazi felfedezőnek, alkalmad volt érdekes ismereteket szerezni bolygónk sajátosságairól (természetföldrajz órákon) és arról, hogy mi, emberek
hogyan befoly
ásoljuk a minket körülvevő természeti környezetet (a társadalomföldrajz keretében). Megismerkedtél ezen kívül a mi vén" kontinensünkkel, Európával, és ennek
n
éhány országával.
Eljött az ideje, hogy hasonlóan érdekes dolgokat tudj meg Földünk többi földrészéről:
Ázsiáról, Afrikáról, Észak- és Dél-Amerikáról, Ausztráliáról és a több ezer szigettel tarkított hatalmas tengeri területről, Óceániáról, valamint Antarktiszról, a Déli-sark fagyos
birodalm
áról.
Észreveheted majd, hogy minden földrész földrajzi jellemzőit hasonló sorrendben fogjuk bemutatni:
a természetföldrajzi részben lépésrőllépésre megismerheted a földrészek fekvésétpartvonalát, felszínét, vízhálózatát, valamint az éghajlat és az élővilág különbségeit is;
a társadalomföldrajzi résznél először minden kontinens esetében megismerkedhetsz annak politikai térképével, hogy aztán később megérthesd a társadalom sokszínűségét (a
n
épességmozgása és elterjedése,etnikai és vallási jellemzők, stb.),a kialakult települések hálózatát, majd végüla regionális gazdasági különbségeket;
a földrészekre jellemző aktuális problémákkal a speciális olvasmányokként megjelenő, érdekfeszítő esettanulmányokban ismerkedhetsz meg.
Mindegyik kontinens esetében bemutatjuk neked a legkülönlegesebb országokat, a legjellegzetesebbeket földrajzi szempontból, melyek ugyanakkor népességi és gazdasági
szemszögbőlis sajátosak.
Minden lecke egy új kihívás: gondolkozz kritikusan,és a legkülönfélébb földrajzi tényeket és helyeket fedezed fel és elemied, alkalmazod, amit tudsz, és megjegyzed, amit megértettél,
így aztán új kihívásokra is kész leszel: kutatásokat végezhetsz és a társaiddal (csoportban vagy párban) a bolygónk földrészeinek rejtett titkait" feltáró munkát folytathatsz. A Tudtad?
rovatban a legkülönbözőbb érdekességeket válogattuk össze: a Yellowstone-park, a Niagara, vagy a Viktória-vízesés megannyi természeti csodájától az Antarktiszt és Grönlandot borító
hatalmas
jégmezőkig; a Galápagos-szigetek furcsa élőlényeitől a Sziklás-hegységben megbúvó Paradise üdülőben lehulló elképzelhetetlen mennyiségű hóig; az Amazónia szívében
é
lő indián törzsektőla mai népesedési nagyhatalmakig, Kínáig és Indiáig.
Ez a sok ismeret segítségedre lesz, hogy a világról alkotott képed egyre tisztább legyen, hogy megértsd a természet jelenségeit és folyamatait, valamint a más földrészeken, más
orsz
ágokban élő emberek sajátosságait.
A tankönyv szövege érthető, világos, a tudásszintednek megfelelő, melyhez kiváló képanyag társul (térképek, kifejező fényképek és ábrák, melyek kiegészítik a szövegben leírtakat).
Ugyanakkor tartalmaz ismétlési és értékelési részeket is, valamint átfogó tematikájú, logikusan felépített, könnyen érthető és megoldható teszteket, melyek fejlesztik gondolkodásodat.
Hisszük, hogy a tanév végére nem csak egy tájékozottabb tanuló válik belőled, hanem egyúttal tájékozódni is jobban fogsz tudni abban a világban, ahol 7,5 milliárd embertársaddal
élsz együtt. Egy olyan világban,ahol meg kell tanulnunk tisztelni egymást, amelyet együtt kell megvédenünk! Mert, ahogy a környezetföldrajzi részben olvashatod, az ember - szándékosan, vagy szándékán kívül- nap mint nap veszélyezteti a tevékenységei révén a bolygó keny egyensúlyát.
A szerzők