LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Caiet de lucru. Clasa a III-a. Semestrul al II-lea

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 15 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.012018 şi se regăseşte la poziţia nr. 192 din anexa Ordinului. Lucrarea este în conformitate cu programa școlară în vigoare și se recomandă folosirea acesteia împreună cu manualul ART.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.012018 şi se regăseşte la poziţia nr. 192 din anexa Ordinului.

Lucrarea a fost realizata în conformitate cu programa şcolara în vigoare pentru disciplina Limba şi literatura româna, clasele a lll-a-a !V-a,aprobata cu ordinul de ministru nr.5003/02.12.2014.
Poate fi utilizată cu oricare dintre manualele şcolare aprobatedar, pentru mai multă eficienţă, recomandăm folosirea caietului de lucru împreună cu manualul Editurii Art, autori: Cleopatra Mihâilescu şi Tudora Piţilă. Acest manual a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3053/12.01.2016.

Competenţele specifice vizate în această lucrare sunt:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2
. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3
. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4
. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.5. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat
2.1. Descrierea unui obiect/unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.2
. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
2.3
. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
2.4
. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5
. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
3.6
. Aprecierea valorii cărţilor
4.1
. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de nd, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite
4.5
. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei