LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Caiet de lucru. Clasa a III-a. Semestrul I

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 20 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr.3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 191 din anexa Ordinului.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr.3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 191 din anexa Ordinului.

Lucrarea a fost realizată în conformitate cu programa şcolara în vigoare pentru disciplina Limba şi literatura română,clasele a lll-a - a IV-aaprobată cu ordinul de ministru nr.5003/02.12.2014.
Poate fi utilizată cu oricare dintre manualele şcolare aprobatedar pentru mai multă eficienţărecomandăm folosirea caietului de lucru împreună cu manualul Editurii Art, autori: Cleopatra Mihäilescu şi Tudora Piţila. Acest manual a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.3053/12.01.2016.


Competenţele specifice vizate în această lucrare sunt:
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2
. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4
. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.5
. Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat
2.1
. Descrierea unui obiect/unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
2.3
. Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
2.4
. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
2.5
. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.2
. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.3
. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şialte aspecte importante ale acestuia
3.5
. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
3.6
. Aprecierea valorii cărţilor
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând,de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
4.2
. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/trăite
4.5
. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei