LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Caiet de lucru. Clasa a IV-a. Semestrul al II-lea (plus portofoliu de evaluare)

Alina Radu, Roxana Jeler

Preţ: 15 lei
Disponibilitate: Disponibilă
AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018. Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 218 din anexa Ordinului.
  • Publicată în 2018
  • paperback, 72 pagini + 36 pagini Portofoliu
  • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime 0,2 cm, greutate 200 g
  • Cod: 9786068954080
  • Clase: Clasa IV
  • Disciplină: Limba și literatura română

AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018

 

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 218 din anexa Ordinului.

Prezentul caiet de lucru este realizat în conformitate cu programa şcolară în vigoare aprobată prin O.M. nr. 5003 din 02.12.2014, şi reprezintă auxiliarul manualului de Limba şi literatura românăClasa a IV-al editurii Art, autori: Alina RaduRoxana Jelermanual aprobat prin OMENCȘ nr. 5471/12.10.2016.

Este însoțit de Portofoliul de valuare al elevului, care cuprinde testul inițial, testele sumative și testele de evaluare semestrială.

Caietul respectă structura capitolelor din manualul amintit şi face referire la texte-suport prezente în această lucrare (la dispoziţia oricărui profesor şi pe www.manuale.edu.ro), propunând numeroase aplicaţii suplimentare pentru fiecare lecţie. Sarcinile din caiet vizează cu precădere formarea competenţei de redactare a mesajului scris şi exersarea scrierii corecte.