(Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VI-a. Semestrul al II-lea
  • (Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VI-a. Semestrul al II-lea

(Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VI-a. Semestrul al II-lea

Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Marilena Şerban

Preţ: 5 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 pentru anul şcolar 2017-2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 182 din anexa Ordinului. Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC a Editurii ART a fost gândită astfel încât să acopere un gol pe piaţa educaţională şi să propună o cale simplă, directă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Lucrarea Limba şi literatura românăClasa a VI-aMetoda „ŞtiuDescopărAplic" este disponibilă în două variante: varianta pentru tot anul şcolardar şi varianta împărţită pe semestre. Între cele două variante nu există deosebiri de conţinutLucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 pentru anul şcolar 2017-2018 şse regăseşte la poziţia nr182 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura românăclasele a Vl-aa VIII-a în vigoareaprobată prin OM Nr. 5097/09.09.2009

Acest titlu (împreună cu semestrul I) este disponibil și într-un singur volum, pe tot anul, cu un conținut identic avizat de M.E.N.

 

Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC Editurii ART a fost gândită astfel încâsă acopere un gol pe piaţa educaţională şsă propună o cale simplădirectă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Volumul Limba şliteratura română pentru clasa VI-ametoda ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC:
• are la bază programa şcolară nouăpe care o acoperă integral la nivelul conţinuturilor şal competenţelor specifice;
• este adus la zi din punctde vedere ştiinţific noţiunile prezentate corespund noilor norme ale limbii române (DOOMediţia douaGramatica Academiei2005);
• are o structură simplă şi accesibilă, articulată în doar şapte unităţde învăţare;
• propune un demers simpluîtrei paşiŞTIU-DESCOPĂR-APLIC - porneşte de la ceea ce elevii ştiu din experienţlor curentăîi pune în situaţia de a descoperi lucruri noi, specifice disciplineiiar apoi îprovoacă să aplice noile achiziţii în alte contexte;
• cuprinde activităţde învăţare ce pot fi parcurse în clasă sau acasăprin care pot fi dezvoltate competenţele de comunicare orală şi scrisă ale elevilorcombinând lucrul individual cu activităţile în grup;
• prevede spaţii de redactare pentru rezolvările elevilorprofesorii nemaifiind nevoiţi să multiplice diverse exerciţii sau teste.