(Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea
  • (Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea

(Metoda ȘTIU-DESCOPĂR-APLIC): LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a VII-a. Semestrul al II-lea

Florentina Sâmihăian, Florin Ioniţă, Elena Cârstocea, Monica H. Columban, Dorina Kudor, Lenuța Sfîrlea

Preţ: 5 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 183 din anexa Ordinului. Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC a Editurii ART a fost gândită astfel încât să acopere un gol pe piaţa educaţională şi să propună o cale simplă, directă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Lucrarea Limba şi literatura românăClasa a VII-aMetoda „ŞtiuDescopărAplic" este disponibilă în două variante: varianta pentru tot anul şcolardar şi varianta împărţită pe semestre. Între cele două variante nu există deosebiri de conţinutLucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şse regăseşte la poziţia nr183 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura românăclasele a Vl-aa VIII-a în vigoareaprobată prin OM Nr. 5097/09.09.2009

Acest titlu (împreună cu semestrul I) este disponibil și într-un singur volum, pe tot anul, cu un conținut identic avizat de M.E.N.

 

Actuala serie de lucrări din colecţia ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC Editurii ART a fost gândită astfel încâsă acopere un gol pe piaţa educaţională şsă propună o cale simplădirectă şi atractivă de învăţare (în pas cu aşteptările noilor generaţii de elevi).

Volumul Limba şliteratura română pentru clasa VlI-ametoda ŞTIU-DESCOPĂR-APLIC:
• are la bază programa şcolară nouăpe care o acoperă integral la nivelul conţinuturilor şal competenţelor specifice;
• este adus la zi din punctde vedere ştiinţific noţiunile prezentate corespund noilor norme ale limbii române (DOOMediţia douaGramatica Academiei2005);
• are o structură simplă şi accesibilă, articulată în doar şapte unităţde învăţare;
• propune un demers simpluîtrei paşiŞTIU-DESCOPĂR-APLIC - porneşte de la ceea ce elevii ştiu din experienţlor curentăîi pune în situaţia de a descoperi lucruri noi, specifice disciplineiiar apoi îprovoacă să aplice noile achiziţii în alte contexte;
• cuprinde activităţde învăţare ce pot fi parcurse în clasă sau acasăprin care pot fi dezvoltate competenţele de comunicare orală şi scrisă ale elevilorcombinând lucrul individual cu activităţile în grup;
• prevede spaţii de redactare pentru rezolvările elevilorprofesorii nemaifiind nevoiţi să multiplice diverse exerciţii sau teste.