Bacalaureat. MATEMATICĂ M2

Marian Andronache, Dinu Şerbănescu, Marius Perianu, Cătălin Ciupală, Florian Dumitrel

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 35 din anexa Ordinului. Matematică pentru examenul de bacalaureat. M2. Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii. Filiera tehnologică, toate profilurile.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 35 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată î
n conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoare pentru disciplina Matematică, aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4430/2014.

Ediția de față:

- realizează recapitularea materiei prevăzute de programa școlară în vigoare prin teme de sinteză grupate în trei capitole; acestea sunt corespunzătoare subiectelor I, II și III din fiecare variantă de subiect: Algebră/Geometrie (clasele IX-X), Algebră (XI-XII) și Analiză matematică (XI-XII);

- este structurată astfel încât fiecare temă să permită recapitularea completă a unui grup de unități de învățare, potrivit matricei de specificații pentru examen, și cuprinde:

  • o prezentare teoretică ce oferă o sinteză completă a teoriei necesare pentru examen, prin definiții, formule, teoreme și proprietăți, însoțite de exemple semnificative;
  • exerciții și probleme atent selectate și gradate ca dificultate, construite după modelul subiectelor date la bacalaureat, care exploatează și fixează conținuturile teoretice ale temei;

- permite verificarea stadiului pregătirii elevilor prin teste elaborate conform matricei de specificații pentru bacalaureat și programei de examen în vigoare, teste propuse spre rezolvare de către autori, toate însoțite de soluții și bareme.

 

 

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Filiera tehnologică, toate profilurile.