Coşul de cumpărături

La data ultimei actualizări, niciun auxiliar didactic sau auxiliar curricular din oferta niciunei edituri NU este deţinător al vreunui aviz al MEN. Lucrările Editurii vor fi înaintate spre avizare MEN, de îndată ce metodologia de avizare a acestora va fi definitivată de către MEN.
Manualele Editurii au avize MEN, numărul acestora fiind vizibil pe pagina de produs.

Vă recomandăm şi