Limba Germană. Clasa a V-a

Limba modernă 1/Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv: Germană

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Pentru comenzi care depasesc stocul disponibil afisat va rugam sa ii contactati telefonic pe agentii nostri de vanzari: 021.796.73.85
Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației prin ordinul de ministru nr. 4065/16.06.2022.

Acest manual școlar este realizat în conformitate cu Programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3393/28.02.2017

 

Manualul cuprinde două module, fiecare fiind alcătuit la rândul său din trei lecții. Modulele încep cu o secvență intro în care este prezentată, în imagini atractive, tema-cadru, având rolul de a capta atenția elevilor.
Tot aici, în caseta
Wir lernen, sunt anunțate obiectivele care urmează să fie atinse. În cele trei lecții ale fiecărui modul sunt prezentate situații din viața cotidiană a preadolescenților, susținute vizual prin imagini relevante. Aspectele gramaticale sunt corelate cu aceste situații, astfel încât introducerea lor se produce ciclic și cu pași
mici, facilitând înțelegerea.
Rubrica
Memo sintetizează informațiile gramaticale apărute în lecție, iar expresiile noi sunt prezentate în casetele So sagt man’s. Fiecare lecție tratează cel puțin un aspect de fonetică prin exerciții de pronunție cu suport audio, iar la sfârșitul fiecărui modul, pe pagina Das Lehrbuch präsentiert, este abordat un aspect cultural specific spațiului germanofon. Secvența intitulată Projekt are rolul de a-i antrena pe elevi într-o activitate de echipă, în care să folosească practic cunoștințele asimilate, pentru a realiza împreună un produs
ce poate fi folosit ulterior la orele de limba germană. Fiecare modul se încheie cu o sinteză a aspectelor gramaticale (
Meine Grammatik), cu o recapitulare, un test și cu o pagină dublă de autoevaluare, intitulată Das kann ich schon. La sfârșitul manualului există lista alfabetică a cuvintelor și glosarul german – român, care cuprinde vocabularul celor șase lecții.
Sunt prezente, de asemenea, și activități de învățare integrate în scurte secvențe video, care îi înfățișează pe protagoniști – Jan, familia și prietenii săi –, în diferite situații din viața reală. Deoarece fiecare lecție introduce noi experiențe de viață ale acelorași personaje, conținutul manualului este autentic și le permite elevilor să învețe limba germană prin prisma intereselor specifice vârstei. Tipurile de text sunt și ele specifice universului preadolescenților – chat, discuții pe forum, comentarii și dialoguri pe Skype –, încurajând învățarea
multimedia, de tip interdisciplinar, în acord cu cerințele moderne ale predării limbii germane ca limbă străină.


Vă recomandăm şi