Scene istorice. Pseudo-kinegetikòs
  • Scene istorice. Pseudo-kinegetikòs

Scene istorice. Pseudo-kinegetikòs

Alexandru Odobescu

Preţ: 10 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Descendente din spiritul paşoptist prin inspiraţia istorică şi printr-o suită de teme şi motive specifice, Scenele istorice ale lui Alexandru Odobescu sunt creaţii de tinereţe orientate spre o construcţie de tip romantic, cu personaje care ies din comun
Descendente din spiritul paşoptist prin inspiraţiaistorică şi printr-o suită de teme şi motive specifice, Scenele istorice ale lui Alexandru Odobescu sunt creaţii detinereţe orientate spre o construcţie de tip romantic, cu personaje care iesdin comun, în special tirani bântuiţi de cumplitul demon al cruzimii, dar şi deobsesia puterii. Imensa erudiţie, spiritul fin şi cultivat, cultura clasică ascriitorului, capacitatea lui asociativă, toate îşi dau întâlnire în Pseudo-kynegetikòs, operă a maturităţiiartistice, fascinant joc de oglinzi bazat pe tehnica savantă a colajului.
Vă recomandăm şi