5 întrebări pentru autorii manualului de Matematică, clasa a 5-a

05 septembrie 2017


Cât de mult diferă acest manual de manualele de până acum?

Cătălin Stănică

Manualul este o premieră în matematica de gimnaziu din România. Este un manual european, atât ca abordare didactică, cât și ca prezentare grafică.


Ștefan Smărăndoiu

Diferența este foarte mare. Ținând cont de faptul că gândirea elevului de 10–11 ani este preponderant concretă, toate conceptele matematice pornesc de la exemple din realitatea înconjurătoare. Manualul este conceput să formeze, să dezvolte gradat și continuu competențele matematice, astfel încât elevul să poată răspunde la situații diverse atât prin corelații intradisciplinare, cât și interdisciplinare.

 


Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în scrierea acestui manual?

Cătălin Stănică

Principala provocare a fost să realizăm un manual pe care să-l putem utiliza la clasă, chiar noi, profesorii din spatele măștii de autor.


Ștefan Smărăndoiu

Abordarea în spirit matematic a situațiilor cotidiene a solicitat un tip de gândire deschis și creativ, precum și un spirit de observație dezvoltat. Nu este suficient să prezinți conținuturile programei școlare, ci este nevoie să faci această prezentare într-o manieră relevantă, atractivă și eficientă, astfel încât să creezi disponibilitatea de a aborda situații variate, exersând și implementând elevilor gândirea critică.

 


Ce va schimba acest manual în școala românească?

Cătălin Stănică

Va schimba în bine modul în care este privită matematica. Cuvintele-cheie sunt creativitate, învățare prin descoperire, atractivitate și, în mod sigur, va atrage mai mulți elevi pentru studiul profund al matematicii.


Ștefan Smărăndoiu

Având în vedere că, înainte de a fi profesor, am fost învățător timp de 11 ani, m-am bucurat când în noua programă au fost reintroduse metodele aritmetice în rezolvarea problemelor, deoarece va avea un dublu impact pozitiv: pe de o parte, se realizează o tranziție optimă de la ciclul primar la cel gimnazial, pe de altă parte, rezolvarea unei probleme pe cale aritmetică îl solicită mai mult pe elev, dezvoltându-i puterea de judecată, „pregătind terenul” pentru înțelegerea raționamentului geometric de mai târziu.

 


Când profesorii din toată țara vor parcurge manualul, cât de mare le va fi surpriza?

Cătălin Stănică

Va fi o surpriză plăcută. Reacția generală cred că va fi: „De când am așteptat un astfel de manual!”


Ștefan Smărăndoiu

Vor fi plăcut surprinși, pentru că manualul este antrenant și le va permite să-și elaboreze strategia de lucru în funcție de particularitățile fiecărei clase. Primele probleme propuse sunt accesibile tuturor elevilor, pentru a-i obișnui cu pașii metodici ai procedeului respectiv și pentru a le asigura succesul școlar.

Manualul este structurat în așa fel încât să-l ajute pe elev să simtă pasiunea de a descoperi prin gândire proprie. Ca la orice altă știință, ceea ce înveți la matematică, după un timp, se poate uita, dar raționamentul, logica și rigoarea matematică nu se pot uita niciodată.

 


Cum credeți că vor primi elevii acest manual?

Cătălin Stănică

Manualul se adresează tuturor elevilor de clasa a V-a. Dincolo de încântarea de a avea un manual prietenos, din toate punctele de vedere, motivația învățării va fi cu totul alta. Sunt sigur că fiecare lecție din manual va declanșa curiozitatea de a o descoperi pe următoarea!

 

Ștefan Smărăndoiu

În primul rând am folosit o exprimare prietenoasă, majoritatea noțiunilor fiind introduse printr-un joc metodic: conversația dintre doi elevi. Am apelat la simțul practic și la intuiție, ca forme de cunoaștere imediată a adevărului, elevul fiind angrenat activ în descoperirea de noi cunoștințe, ceea ce face plăcut studiul matematicii.

Fiecare lecție conține rezolvări-model, cu scopul de a-l ajuta pe elev să dobândească un mod de a gândi. „Nimeni n-a ajuns la Steaua Polară, dar mulți și-au găsit calea cea bună privind într-acolo”, spunea G. Polya.

În lecții sunt incluse curiozități științifice, jocuri, pentru că, citez: „Obiectul matematicii este atât de serios, încât este util să nu pierdem ocazia de a-l face puțin mai distractive” (B. Pascal).

 

Vă recomandăm şi