Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a VII-a, Editura Art Klett. Modele de planificări calendaristice anuale. Argument

22 iulie 2019

Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a VII-a, Editura Art Klett. Modele de planificări calendaristice anuale. Argument

 

 

 

 

Demersul flexibil propus de manualul Art Klett este completat de aceeași flexibilitate în ceea ce privește alocările orare pentru planificarea calendaristică anuală. Propunem două variante de planificare, cu avantaje ușor diferite:

 

 

VARIANTA 1

 

Avantaje:

 

  • împarte „matematic” cele trei unități de învățare ale manualului astfel: unitatea I – semestrul I; unitățile II-III – semestrul al II-lea; acest aspect încadrează etapele de predare într-un tipar ușor de reținut/urmărit prin raportare la structura anului școlar 2019-2020;
  • pune un accent mai mare pe prima unitate de învățare (10 ore pentru primele 4 lecții, o medie de 2,5 ore/lecție): permite, așadar, un ritm mai lent de predare – învățare – evaluare pentru prima parte a manualului sau un timp mai îndelungat pentru dezvoltări/aprofundări, în funcție de particularitățile clasei de elevi;
  • acordă 2 ore pentru proiectul aferent semestrului I (investigația Cezarii), ceea ce presupune un câștig pentru autoevaluare/interevaluare și feedback consistent din partea profesorului;
  • păstrează în semestrul al II-lea o lecție de 3 ore (Columna Traiani), dar profesorul poate opta ca (și) cealaltă lecție pentru care introducerea manualului (v. pag. 5) recomandă 3 ore, Dei et homines, să fie de 3 ore, eventual incluzând ultimul proiect în cadrul acesteia;
  • sunt prevăzute 2 ore la dispoziția profesorului (câte una pe semestru).

 

Planificarea pentru Varianta 1 poate fi descărcată de aici: 

 

 

VARIANTA 2

 

Avantaje:

 

  • se concentrează pe alocări orare relativ egale pentru fiecare lecție în parte și respectă integral recomandările din introducerea manualului (v. pag. 5) referitoare la numărul de ore alocat lecțiilor „de vârf” – toate cele trei lecții în această situație (2, 6 și 9) au alocate câte 3 ore, iar celelalte, câte 2 ore;
  • chiar dacă a doua unitate de învățare este segmentată (o lecție în semestrul I, iar celelalte trei în semestrul al II-lea), nu este afectată coerența tematică și funcțională; lecția 5 (Imperatores) este concepută în manual ca o lecție de trecere între prima și a doua unitate (chiar dacă, formal, este inclusă în a doua) – mai mult, aceasta servește perfect proiectului propus: investigația Cezarii se va putea realiza mai eficient, folosind informațiile din lecția 5;
  • evaluarea sumativă a primei unități este plasată mai devreme de finalul semestrului, ceea ce constituie un avantaj pentru elevi;
  • ultima oră a lecției 9 (Dei et homines) este prevăzută după vacanța de primăvară, aspect bine-venit, întrucât aceasta poate constitui o lecție în sine, de fixare și consolidare, referitoare la valori și, totodată, o recapitulare utilă pentru proiectul unității a III-a;
  • sunt prevăzute 2 ore la dispoziția profesorului (câte una pe semestru).

 

Planificarea pentru Varianta 2 poate fi descărcată de aici: 

 

Vă recomandăm şi