Importanța și rezultatele învățării limbilor străine în primii ani de școală

14 decembrie 2018

Importanța și rezultatele învățării limbilor străine în primii ani de școală

Concluzii ale studiului ELLiE (Early Language Learning in Europe), finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții și cu sprijinul Consiliului Britanic.

 

 

 

 

Cercetarea a pornit de la realitatea europeană contemporană, care arată că predarea limbilor străine în școli a crescut global atât datorită așteptărilor părinților, cât și pentru că autoritățile naționale își doresc să crească nivelul abilităților lingvistice și înțelegrea interculturală.

 

John Nagg, șeful Departamentului de Cercetare și Consultanță al Consilului Britanic, arată în Preambulul studiului că cercetătorii nu au pornit de la premisa că un start timpuriu este mai bun. Expunerea la limbă va avea rezultate excelente în anumite circumstanțe, nu doar în dezvoltarea unor abilități lingvistice specifice, ci și în dezvoltarea unei perspective internaționale valoroase. Totuși, oportunitatea unui start timpuri poate fi temperată de anumiți factori, în special de disponibilitatea unui corp profesoral calificat și suficient de numeros.

 

Studiile de caz și cercetarea pe teren s-au desfășurat pe parcursul a patru ani, în șapte țări europene reprezentative pentru varietatea de contexte de învățământ din Europa.

 

Iată, pe scurt, concluziile studiului.

 

POLITICILE

 1. În aproape toate țările europene așteptările sunt ca elevii să fi început studiul limbilor străine înainte de vârsta de nouă ani, majoritatea școlilor care au luat parte la studiu începând programul de învățare la vârsta de șapte ani.
 2. Pentru a pune în practică schimbările, va fi nevoie de investiții substanțiale în ce privește pregătirea prealabilă și formarea continua a cadrelor didactice din sistemul de educație primară.
 3. Cadrele didactice din sistemul de educație primară au nevoie de un nivel înalt de fluență (preferabil C2 conform Cadrului Comun European), precum și de abilități metodologice potrivite vârstei elevilor. Calificările din țările Europei nu reflectă întotdeauna aceste necesități.
 4. Este necesară o platformă europeană comună unde se vor putea găsi resurse gratuite de predare și învățare, pentru o varietate de limbi.
 5. Descriptorii din Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi sunt total inadecvați pentru sistemul primar de educație. Raportarea la aceștia reflectă o apreciere limitată a proceselor și progreselor reale care au loc în cadrul ciclului primar.

ELEVUL

 1. Majoritatea copiilor încep studiul limbilor străine având o atitudine pozitivă.
 2. Încă de la început pot fi observate diferențe de atitudine față de învățarea unei limbi străine, diferențe de motivație și de percepere individuală a limbii.
 3. Caracteristicile individuale ale elevului au un impact observabil în ce privește reușitele pe parcursul învățării.
 4. Impactul caracteristicilor individuale este mai puternic la vârsta de 10-11 ani, decât la cea de 7-8 ani.
 5. Profesorii de limbi străine trebuie să fie atenți la schimbările de atitudine, de motivație și de percepție ale elevilor.

ȘCOALA

 1. Statutul orelor de limbi străine în cadrul școlilor și în cadrul curriculumului poate avea un impact semnificativ. O alocare atentă a orelor de limbi străine în orarul școlii va contribui la succesul învățării.
 2. Progresul elevilor de-a lungul timpului necesită continuitate pe ani școlari și cicluri de educație, un schimb de informații eficient în ce privește progresul elevilor, tipurile de metode abordate și abordările în evaluare.
 3. Proiectele și schimburile internaționale ar trebui promovate mai intens, cu scopul de a oferi atât elevilor, cât și profesorilor ocazia de a folosi limbile străine mai departe de granițele clasei și de a-și extinde competențele interculturale.
 4. Ar fi necesar un parteneriat mai strâns între școală și familii pentru susținerea studiului limbilor străine și pentru a maximiza accesul copiilor la aceste limbi în mediul familial.

PROFESORUL

 1. Învățarea limbilor străine se produce în condiții diferite și succesul poate fi atins în moduri diferite.
 2. S- a constatat că profesorii de succes sunt cei cărora le place limba pe care o predau, precum și predarea acesteia în sine. Aceștia cred în beneficiile predării limbii străine la vărste mici.
 3. Acești profesori creează o atmosferă pozitivă și o relație în care copiii se simt în siguranță, îi susțin pe copii și se asigură că vor avea experiențe de succes în ceea ce privește învățarea unei limbi străine la vârstă mică.
 4. Acești profesori de succes sunt capabili să mențină elevii concentrați și implicați.
 5. Efectele predării în clasă și influența factorilor externi școlii trebuie luați în considerare în aceeași măsură atunci când se face planificarea programelor de învățământ.

MEDIUL FAMILIAL

 1. Expunerea la limbă în afara școlii, în special la programe de televiziune și filme subtitrate, are un impact semnificativ asupra succesului învățării unei limbi străine.
 2. O creștere a numărului de programe televizate subtitrate pentru copii ar trebui luată in calcul. Este nevoie  și de un proces de schimbare culturală pentru ca toți europenii să aprecieze că expunerea adițională la o limbă străină are beneficii mai mari decât eforturile pe care le presupune.
 3. Faptul că părinții cunosc și utilizează o limbă străină la serviciu, are un impact semnificativ asupra reușitei copiilor în învățarea unei limbi.
 4. Profesorii ar trebui să insiste asupra posibilităților de contact cu limba în afara școlii, prin încorporarea unor sarcini de lucru care aduc contextul exterior în clasă.

REUȘITELE LINGVISTICE

 1. Media nivelului atins de elevii care au luat parte la studiu, a fost A1 în ce privește abilitățile orale și auditive în primii patru ani de educație școlară.
 2. În cazul multor elevi, vocabularul și complexitatea limbii folosite au cunoscut un progres semnificativ în primul an de studiu.
 3. În general, nivelul de competență se dezvoltă egal pentru celei trei abilități (vorbit, ascultat, citit) în primii patru ani, dar au fost și exemple de copii care aveau una sau două abilități mult mai dezvoltate decât altele.
 4. Succesul elevilor de vârste mici este influențat de o varietate de factori, care includ motivația, profesorul, părinții și expunerea. Toți aceștia reprezintă o provocare continuă pentru profesor și necesită o formare prealabilă temeinică și dezvoltare profesională continuă.

CONCLUZIE

Proiectul european de conturare a unei societăți multilingvistice, susținut de startul timpuriu în învățarea limbilor străine în școli, a avansat considerabil. Însă, anumite aspecte ale acestui proiect au nevoie de contribuții substanțiale de expertiză, implementare coordonată, precum și de finanțare pentru atingerea și menținerea unor standarde satisfăcătoare.

 

Ioana Adam

Manager de produs

 

Sursa: ELLiE: Early Language Learnin in Europe, edited by Janet Enever, British Council 2011

 

 

p
Vă recomandăm şi