LIMBA MODERNĂ 1. LIMBA ENGLEZĂ – studiu intensiv. Analiza referenților

07 septembrie 2017

 

Format generos, A4

Bogat în conținuturi și imagini

Ținută grafică de excepție

Este un manual complex, atractiv și interesant, utilizabil atât în clasă, cât și acasă, pentru aprofundarea și consolidarea cunoștințelor. Dacă mai adăugăm prezentarea grafică de excepție, calitatea ilustrațiilor, a animațiilor din manualul digital, autenticitatea înregistrărilor, avem toate ingredientele pentru un instrument de lucru inovativ și modern, cu aplicabilitate practică, care permite abordarea interdisciplinară și transdisciplinară prin acoperirea unei arii variate de domenii care aparțin mai multor discipline.

Prof. gradul I Luisa Filip, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai“, Cluj-Napoca

 

Adecvarea la noua programă

Există o remarcabilă compatibilitate între conținutul manualului, prevederile noii programe școlare elaborate de Ministerul Educației Naționale și nivelurile lingvistice stabilite de Consiliul Europei în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Abordare tematică

Marea varietate de teme – istoria naturală, povestiri personale interesante și inspiratoare, stil de viață inedit, festivaluri internaționale și obiceiuri, colțul de lectură – îi învață pe elevi despre lumea din jurul lor prin intermediul limbii engleze, promovând totodată valori precum conștiința culturală și responsabilitatea socială.

Structură

Unitatea introductivă facilitează tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, prin reactualizarea cunoștințelor anterioare. Cele opt unități sunt organizate într-un mod consecvent, propunând secvențe de vocabular și gramatică contextualizate, exerciții practice pentru dezvoltarea celor patru competențe (reading, listening, speaking, writing), dar și secțiuni de stimulare a elevilor prin lansarea de provocări lingvistice (Be curious!Get it right!Say it right!, etc.). La finalul fiecărui set de două unități se regăsesc exerciții de recapitulare și teste de evaluare menite să asigure fixarea și evaluarea cunoștințelor dobândite și să ofere un feedback valoros în privința progresului înregistrat și al aspectelor care necesită activitate de remediere. Un aspect notabil este reprezentat de trimiterile constante din cadrul lecțiilor la finalul manualului, unde se află importante resurse suplimentare.

prof. gradul I Ionela Manda, Colegiul Național „Ioan Slavici“, Satu Mare

 

 

Expertiza Cambridge

Manualul îmbină nu doar cerințele M.E.N., ci și expertiza unică a Cambridge University ESOL și Cambridge Assessment referitoare la standardele curente, cu prognoza de dezvoltare și diversificare a testelor Cambridge pliate specific pe potențialul cunoscut și recunoscut al elevului român.

Prof. univ. dr. Vanda Stan, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad

Materiale video Discovery Education

Elementul de noutate îl constituie prezența materialelor video marca Discovery Education. Acestea stimulează curiozitatea și deschid noi orizonturi de cunoaștere, motivând și familiarizând, totodată, elevul de clasa a V-a cu tematici de interes global.

Interdisciplinaritate

Interdisciplinaritatea activităților, cu numeroase trimiteri la universul zilnic și la spațiul cultural anglofon, oferă elevilor posibilitatea de a-și valorifica propriile experiențe de viață.

Secțiunile CLIL ale manualului vin ca exponent ale globalizării educaționale și ale outsourcingului lingvistic anglofon pe arii geografice extinse, în care utilizarea limbii engleze facilitează înțelegerea corectă și aprofundată a multiculturalismului și a multietnicității, oferind ca produs final al demersului pedagogic confortul lingvistic, dar și social într-o țară străină.

Prof. univ. dr. Vanda Stan, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad

 

Formarea competenței interculturale

Cele două pagini destinate secțiunii Discover Culture aduc în atenția elevilor culturi din întreaga lume și consolidează ideea de a învăța limba engleză prin conștientizarea și dezvoltarea sensibilității față de dimensiunea interculturală.

Texte și activități adecvate nivelului de vârstă

Majoritatea activităților propuse încurajează dezvoltarea creativității, a gândirii critice și a exprimării libere care dezvoltă capacitățile cognitive, de analiză și de rezolvare a problemelor de către elevi, cu mare accent pe utilizarea tehnologiei. Temele sunt adaptate vârstei, iar modalitățile de lucru propuse antrenează elevii, contribuind la creșterea stimei de sine.

Prof. gradul I Luisa Filip, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai“, Cluj-Napoca

Vă recomandăm şi