LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV. ENGLEZĂ. CLASA A VI-A. MANUAL REALIZAT ȊN COLABORARE CU CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Analiza referenților

19 iulie 2019

Manualul se remarcă printr-o structură inovatoare și flexibilă a unităților de învățare, care permite atât tratarea diferențiată a elevilor prin includerea unor teste și activități suplimentare, cât și menținerea unui ritm de lucru dinamic, motivant, adecvat nivelului de studiu intensiv.

 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere grafic, unitățile manualului tipărit găsesc proporția ideală între imagine și textul scris, iar această diversitate semiotică reușește să creeze contexte naturale, motivante, pentru exersarea noilor structuri gramaticale sau pentru exprimarea opiniilor personale. Sunt incluse numeroase activități de învățare bazate pe resurse multimedia, conform sugestiilor metodologice din programă, iar structurile gramaticale sunt introduse prin formule clare, concise, ilustrate cu exerciții și activități personalizate, care implică direct elevul sau încurajează interacțiunea cu un partener.

 

 

De remarcat resursele video din secțiunea Discover Culture, prin care elevii sunt ajutați să înțeleagă noi elemente de vocabular, dar să le și folosească în exprimarea părerilor personale. De asemenea, textele selectate fac parte din cultura digitală a tinerilor de azi, atât prin teme, cât și prin structură: pagini de blog, articole, email, online forum. Temele unităților de comunicare sunt atractive, extrase din realitatea globală actuală (Chile, Australia, Alaska, Goa), fără să se limiteze la elemente de cultură anglo-saxonă, ceea ce facilitează dezvoltarea unor abilități de adaptare și comunicare într-un mediu multicultural și înțelegerea  unor convenții socio-culturale, așa cum recomandă programa.

 

 

Secțiunea Reading for Pleasure readuce literatura în atenția tinerilor, în condițiile în care din ce în ce mai puțin timp este acordat studiului literaturii în orele de limbi străine, iar impresia generală a profesorilor și a părinților este aceea că elevii din era digitală nu mai citesc. Textele selectate sunt captivante și adecvate vârstei, fiind însoțite de o prezentare ingenioasă a autorilor și de activități de înțelegere a textului și exprimare a opiniei. Anexele manualului cuprind și o serie de teme CLIL (arhitectură, mișcarea Bauhaus, sistemul feudal, hrana sănătoasă, sport) care completează prin activități interdisciplinare cunoștințele de limbă engleză. Secțiunea Projects, cu cerințe și indicații pentru opt proiecte opționale, poate fi de un real ajutor pentru profesor, în diversificarea modalităților de evaluare, în același timp dezvoltând creativitatea și abilitățile de cercetare ale elevilor, utilizarea instrumentelor digitale, lucrul în echipă și curajul de a vorbi în fața unui public.

 

Prof. dr. gradul I Irina Spătaru, Colegiul Național „Jean Monnet“, Ploiești

Vă recomandăm şi