Manuale noi, exigențe mari

02 august 2017
Manuale noi, exigențe mari

S-au schimbat programele, se schimbă manualele, dar nu uităm nicio clipă că rezultatele elevilor poartă și vor purta amprenta calității muncii desfășurate de profesor. În acest sens, manualul trebuie să fie un suport metodologic cu ajutorul căruia orice profesor poate să-și asigure reușita lecție de lecție.
Foarte important este ca manualul să-l ajute pe elev să simtă pasiunea de a face descoperiri prin gândire proprie. Ca la orice altă știință, ceea ce înveți la matematică se poate uita după un timp, dar raționamentul, logica și rigoarea matematică nu se vor uita niciodată. Astfel vor fi create premisele pentru o educație continuă de-a lungul vieții.
Simțul practic și intuiția sunt forme de cunoaștere imediată a adevărului, deci în structura fiecărei lecții trebuie să se țină cont că gândirea elevului la vârsta de 10-11 ani este preponderent concretă, iar conceptele matematice precizate în programă trebuie permanent introduse pornind de la exemple din viața cotidiană, observații, momente de investigație, de reflecție, de corelare, care au rolul de a-l ajuta pe elev să dobândească un mod de a gândi.
Rezolvarea de probleme trebuie să formeze abilitatea de a face analogii și diferențieri. Nimeni n-a ajuns la Steaua Polară, dar mulți și-au găsit calea cea bună privind într-acolo, spunea George Polya în lucrarea Descoperirea în matematică.
Un manual trebuie să prezinte un nivel de interactivitate ridicat, angrenând elevul în descoperirea noilor cunoștințe, provocându-i o stare plăcută, sporind astfel gradul de asimilare a cunoștințelor.
În noua programă școlară au fost reintroduse metodele aritmetice de rezolvare a problemelor, ceea ce va avea un dublu impact pozitiv. În primul rând, se va realiza o tranziție mai bună de la ciclul primar la cel gimnazial, iar în al doilea rând, prin rezolvarea unei probleme pe cale aritmetică, elevul își va dezvolta puterea de judecată, fiind astfel pregătit pentru înțelegerea raționamentului geometric de mai târziu.
În concluzie, manualul trebuie să formeze, să dezvolte gradat și continuu competențe matematice, astfel încât elevul să fie capabil să răspundă la situații diverse, făcând atât corelații intradisciplinare, cât și interdisciplinare.

Ștefan Smărăndoiu

 

Vă recomandăm şi