Ministerul Educației a lansat chestionare pentru părinți și profesori

05 martie 2020

Ministerul Educației a lansat chestionare pentru părinți și profesori. Scopul acestor chestionare este de a afla la care dintre disciplinele obligatorii (din cele 18 materii obligatorii pentru învățământul gimnazial), doresc să renunțe. Tot în chestionar este și întrebarea referitoare la dorința pentru anumite materii pe care ar dori să fie introduse.

 

 

 

 

Chestionarele la care facem referire au fost trimise către toate școlile din țară. Termenul limită pentru completarea acestora este 15 martie 2020, urmând ca ulterior rezultatele să fie centralizate, prelucrate în scopul unei analie de impact privind modificările planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial 

 

Cum arată chestionarele?

 

A. Chestionarul pentru parinți:

 

Revizuirea planurilor-cadru gimnaziale. Chestionar părinți

Stimați părinți,

 
după cum știți deja, trebuie puse în aplicare prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 66 alin. (1). Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ este „în medie de 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, în medie de 25 de ore pe săptămână la învățământul gimnazial și în medie de 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conținuturilor predate."
 
 
În acest context, opinia dumneavoastră este deosebit de importantă, ca principal partener al școlii, și de aceea vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări, oferind argumente (timpul necesar completării integrale fiind de 10- 15 minute).
 
 
 
În funcție de formatul întrebării, puteți să bifați una sau mai multe variante de răspuns sau puteți scrie răspunsul dvs. în spațiile libere.
 
Vă mulțumim!

1. Zona în care locuiți:

rural
urban

2. Județul:

 

3. Care este ultima școală absolvită de dumneavoastră?

 

școala generală;
liceu;
învățământ superior - licență;
program master;
program doctorat.
 
 
4. Lucrați în învățământ în calitate de cadru didactic? 
Da
Nu

5. Numărul copiilor dvs. aflați în școala gimnazială este:

 

niciunul;
unul;
mai mulți.

6. Școala la care aveți înscriși copiii este:

 

în mediul rural;
 
în mediul urban; 
 
publică;
 
particulară

7. Considerați că la nivelul învățământului gimnazial (bifați unul sau mai multe răspunsuri):

 

sunt prea multe discipline obligatorii;
 
sunt prea multe ore destinate unor discipline;
 
nu se răspunde cu adevărat intereselor de studiu ale copiilor.
 
Altele (vă rog specificați):

8. Disciplinele obligatorii în gimnaziu sunt: Limba și literatura romană, Limba și literatura maternă, două  Limbi moderne, Elemente de limbă latină și de cultură romanică, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Educație socială,  Istorie, Geografie, Religie, Educație plastică, Educație muzicală,  Educație fizică și sport, Educație tehnologică, Informatică și TIC, Consiliere și dezvoltare personală.Numiți  1-3 discipline obligatorii care considerați că ar trebui să își reducă numărul de ore și la ce clasă.
Vă rugăm să argumentați. 

 

 
Disciplina obligatorie  nr. 1
 
Disciplina obligatorie nr. 2
Disciplina obligatorie nr. 3

9. Numiți 1-3 discipline obligatorii pentru care considerați că numărul actual de ore nu este suficient și pentru ce clasă. Vă rugăm să argumentați.

Disciplina nr. 1

Disciplina nr. 2

Disciplina nr. 3
 

10. Numiți disciplinele care, în opinia dvs., nu ar trebui să se regăsească printre disciplinele obligatorii.
Vă rugăm să justificați această opinie.

Disciplina nr. 1
 
Disciplina nr. 2
Disciplina nr. 3
 

11. Câte discipline opționale ar trebui să existe în clasele gimnaziale?

 

12. Credeți că pot fi asociate grupe de discipline care să fie predate împreună? Dați un exemplu!

 

13. Numiți una sau mai multe discipline care ar trebui introduse în școli, care ar fi importante pentru formarea copilului dumneavoastră.

 

B. Chestionarul pentru profesori:

 

Revizuirea planurilor- cadru gimnaziale. Chestionar profesori

 

Stimați colegi,

 

după cum știți deja, trebuie puse în aplicare prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 66 alin. (1). Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ este „în medie de 20 de ore pe săptămână la învățământul primar, în medie de 25 de ore pe săptămână la învățământul gimnazial și în medie de 30 de ore pe săptămână la învățământul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conținuturilor predate."


În acest context, opinia dumneavoastră este deosebit de importantă, ca principal agent implicat  în educația elevilor, și de aceea vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări, oferind argumente (timpul necesar completării integrale fiind de 10- 15 minute). 

 

În funcție de formatul întrebării, puteți să bifați una sau mai multe variante de răspuns sau puteți scrie răspunsul dvs. în spațiile libere.

Vă mulțumim!

 

1. Zona în care locuiți: 

rural;
urban.

2. Care este statutul dumneavoastră?

profesor suplinitor;
profesor titular;
profesor pensionar.

3. Disciplina predată/disciplinele predate de dvs.:

1.
2.
3.

4. Școala dumneavoastră este:

situată în mediul rural;
 
situată în mediul urban;
 
școală publică;
 
școală particulară.

5. Județul:

6. Considerați că la nivelul învăţământului gimnazial: (bifați unul sau mai multe răspunsuri)

sunt prea multe discipline obligatorii;
 
sunt prea multe ore destinate unor discipline;
 
nu se răspunde cu adevărat intereselor de studiu ale copiilor.

7. Disciplinele obligatorii în gimnaziu sunt: Limba și literatura romană, Limba și literatura maternă,
două  Limbi moderne, Elemente de limbă latină și de cultură romanică, Matematică, Fizică, Chimie,
Biologie, Educație socială,  Istorie, Geografie, Religie, Educație plastică, Educație muzicală, 
Educație fizică și sport, Educație tehnologică, Informatică și TIC, Consiliere și dezvoltare personală.Numiți 1-3 discipline obligatorii care considerați că ar trebui să își reducă numărul de ore și pentru ce clasă.
Vă rugăm  să argumentați.

Disciplina nr. 1.
 
Disciplina nr. 2.
 
Disciplina nr. 3.

8. Numiți 1-3 discipline obligatorii pentru care considerați că numărul actual de ore nu este suficient și pentru ce clasă. Vă rugăm  să argumentați.

Disciplina nr. 1.

 
Disciplina nr. 2.
 
Disciplina nr. 3.

9. Numiți disciplinele care, în opinia dvs., nu ar trebui să se regăsească printre disciplinele obligatorii și pentru ce clasă. Vă rugăm să justificați această opinie.

 

10. Câte discipline opționale ar trebui să existe în clasele gimnaziale?

 

11. Ținând cont de formarea inițială a cadrelor didactice, credeți că pot fi asociate grupe de discipline care să fie predate împreună? Vă rugăm să dați un exemplu.

12. Numiți una sau mai multe discipline care ar trebui introduse în Planul cadru, importante pentru formarea elevilor  dumneavoastră, precum și statutul acestora (obligatoriu, opțional).

 
Vă recomandăm şi