Șase întrebări pentru co-autoarele Manualului de Biologie, clasa a 5-a, Irina Pop-Păcurar și Dorina Podar

05 septembrie 2017

 

Cât de mult diferă acest manual de manualele de până acum?

IPP: Oferă conținut științific de calitate, riguros structurat, ilustrat modern și exemplificat cu generozitate. Aplică principiile învățării active, intuitive, într-un format de certă modernitate.

Operaționalizează corect noțiunile pedagogice și metodice: învățare activă, învățare prin descoperire, activitate de proiect, lucrare practică, experiment de laborator, învățare prin cooperare, itemi de evaluare, aplicații, gândire critică, interdisciplinaritate.

Invită profesorul și elevii să facă echipă și să descopere împreună lumea vie, ieșind din discursul teoretic (mereu invocat anterior drept copleșitor și insuficient de relevant). Lucrările practice și experimentul de laborator, specifice biologiei, au primit locul și statutul meritat în manual, fiind esențiale pentru formarea gândirii științifice a elevilor. Nu sunt tratate ca extensii, ci ca modalitate firească de cunoaștere a naturii.

Complementaritatea între versiunea tipărită și cea digitală a manualului oferă elevilor o experiență completă de studiu, procesual: învățare, fixare, aplicare și transfer în contexte noi, autoevaluare, extinderi. Suporturile clasice – text, ilustrație, model grafic – și cele multimedia susțin învățarea plurimodală, mobilizează toate aptitudinile elevilor, permițând descoperirea și dezvoltarea firească a diferitelor stiluri de învățare aflate în stadiu incipient de manifestare la această vârstă.

DP: Manualul este bazat pe descoperire. Își propune să pornească fiecare lecție de la ceva apropiat elevului, ca mai apoi să construiască pe cunoștințele acestuia sau pe informațiile descoperite de către elev. Învățarea bazată pe descoperire este una de lungă durată, spre deosebire de cea bazată pe memorare. Chiar dacă termenii științifici nu vor fi neapărat reținuți pe termen lung de către toți elevii, procesul de descoperire va asigura reținerea informației.

Prezintă multe aplicații practice care să permită învățarea biologiei și a diferitelor sale aspecte prin exercițiu practic, prin muncă în laborator, care presupune, de asemenea, descoperire.

Conținuturile programei sunt abordate într-un mod original, integrativ, sunt centrate pe viețuitoare și adaptările lor la mediu și nu pe un anumit tip de mediu de viață. În plus, unitatea manualului în care sunt cuprinse viețuitoarele și adaptările lor la mediul de viață este organizată pornind de la viețuitoare apropiate elevului, de la cele mai cunoscute, așa cum sunt mamiferele, păsările, peștii, insectele, plantele, și abia apoi abordează viețuitoarele mai puțin cunoscute, precum ciupercile, algele, protistele și bacteriile.

Întâlnirea elevilor de clasa a-V-a cu biologia este abordată din perspectiva acestora și îi este alocată o pondere mai mare decât în alte manuale tocmai pentru a facilita înțelegerea biologiei, a modurilor de gândire, de observare, de experimentare pe care un biolog sau chiar o persoană care folosește biologia în viața cotidiană le utilizează.

Are numeroase trimiteri către viața de zi cu zi, către aspecte multidisciplinare: literatură, sănătate, geologie, matematică, tehnologie, artă. Acestea doar stârnesc curiozitatea, fără a necesita memorarea terminologiei științifice. Pentru elevii interesați și pasionați sunt introduse „Enciclopediile” care prezintă curiozități și aspecte legate de informațiile cuprinse în lecții, dar care nu trebuie învățate din punctul de vedere al terminologiei.

Manualul introduce o mare diversitate de exerciții, moduri de experimentare, de lucru, de evaluare, de gândire critică, pentru care prezintă, de asemenea, exemple. Exercițiile de evaluare nu sunt bazate doar pe redarea informației, așa cum se întâmplă adesea în manuale, ci în mare măsură pe aplicarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite.

 

Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în scrierea acestui manual?

IPP: Renunțarea la paradigmele învechite, spre exemplu:

– algoritmii descriptivi în prezentarea viețuitoarelor („cap-coadă”), administrați repetitiv;

– utilitarismul (concepția antiecologică), drept principiu de selecție a exemplelor-prototip și de formulare a judecăților de tip important/neimportant, util/dăunător.

Cea mai mare provocare a fost ca fiecare lecție să fie diferită, să surprindă, să nu plictisească prin stereotipie și, mai ales, să cultive pasiunea și dragostea elevului față de tot ceea ce este natural.

DP: Asigurarea unei diversități a lecțiilor astfel încât să nu șablonizăm, să nu inducem o lecție-tip care se repetă la nesfârșit, ci fiecare lecție să fie aparte, diferită, să surprindă.

Să lăsăm aspecte spre a fi descoperite de elev (chiar dacă adesea răspunsurile se regăsesc în manualul digital), să nu oferim încă de la început informația. De altfel, învățarea prin descoperire a fost cea de la care am pornit.

Alegerea conținuturilor rubricilor, în special a celor de tip Interesant și util, mai ales că sunt atât de multe alte curiozități despre care ne-am fi dorit să scriem.

 

Ce va schimba acest manual în școala românească?

IPP: Va schimba viziunea despre ce reprezintă un manual școlar și concepția elevilor despre rolul lor în mediul de viață.

Va reprezenta desprinderea de o etapă, cea a transmiterii de informații gata organizate, pentru că viața cere asta și elevii trebuie să înțeleagă de timpuriu de ce se află la școală, ce pot să facă, cum este influențată viața lor dacă dețin anumite informații.

Este un pas decis către dezvoltarea competențelor transversale, necesare vieții. Dincolo de importanța programatică a acestei expresii, manualul face pașii necesari pentru ca acest proces să devină vizibil, nu doar invocat. În continuare, profesorul alege să pună în acțiune acest potențial al manualului, prin lecții active.

DP: Maniera modernă de abordare a programei, centrată pe elev, pe copilul dornic să descopere. Manualul stârnește curiozitatea: „Îți vine să-ți pui bocancii sau cizmele de cauciuc, să-ți iei lopățica sau găletușa și să pleci în explorare.”

 

Când profesorii din toată țara vor putea parcurge manualul, cât de mare le va fi surpriza?

IPP: Personal, aș fi dorit să lucrez cu un astfel de manual în anii când am predat biologia la școală și ar fi fost o mare surpriză.

În cancelarii se discută adesea despre calitatea și estetica manualelor din alte țări. Un manual pentru gimnaziu cu această concepție științifică și editorială nu a existat până acum (în România), iar așteptările profesorilor sunt, în mod legitim, mari. Credem că, prin reciprocitate, și manualul are așteptări de la profesori. Aceștia vor fi surprinși de noutate, vor sesiza orientarea categorică spre didactica activă și îi îndemnăm să facă o alegere curajoasă chiar dacă aceasta va însemna o ieșire din rutină.

DP: Nu doar modul original și integrativ de abordare a conținuturilor programei, ci și numeroasele idei metodice de predare și abordare a conținuturilor sunt de un real folos profesorilor. Ideile de portofoliu, de proiect, enciclopediile, casetele Interesant și util, rubricile și paginile dedicate interdisciplinarității pot fi folosite de către profesor pentru a-și „condimenta” lecția cu aspecte interesante, deosebite, de tipul „Știați că?”. Credem că pentru un profesor debutant, parcurgerea manualului editat și a celui digital este un real suport și oferă numeroase răspunsuri și ancore pentru a realiza lecțiile într-un mod deosebit, creativ, aplicativ.

 

Cum credeți că vor primi elevii acest manual?

IPP: Un adult poate să răspundă la această întrebare doar cu un important efort de empatie, traversând mental unul, două decenii. Așadar, reimaginându-ne elevi (în România): va fi primit foarte bine.

Pentru că este altfel, este surprinzător în fiecare pagină, ilustrațiile au un impact puternic, ies din banal, te captivează, culorile sunt tonice și te ajută să îți organizezi lectura, iar întrebările de gândire sprijină citirea activă și mențin atenția. Iar manualul digital este plin de surprize!

Elevii vor sesiza ieșirea din monotonie și conectarea cu viața și cultura din afara școlii, ceea ce este reconfortant: pot să contribui la ora de biologie dacă am văzut un film, dacă am făcut fotografii din natură în vacanță, dacă observ animalele și plantele din grădina mea, dacă îmi place să meșteresc lucruri utile și simpatice, dacă îmi place să explic cuvinte noi și citesc în timpul liber, dacă îmi place să desenez etc.

Elevii care au avut ocazia să răsfoiască manuale străine gândindu-se că și-ar dori și ei unul asemenea vor fi, cu siguranță, bucuroși.

DP: Sperăm ca acest manual să stârnească curiozitatea elevilor spre ceea ce este viu, să descopere cum pot realiza ei înșiși experimente, cum să gândească, cum să observe viața din jurul lor, chiar dacă într-o bună zi nu vor fi neapărat biologi.

 

 

Prin ce credeți că va convinge acest manual părinții că ceva s-a schimbat în școala românească?

IPP: Este greu de anticipat ce vor observa mai acut părinții atenți la fenomenul școlar. Cel mai probabil, faptul că:

• …elevul nu va mai solicita părintelui „să îl asculte toată lecția” pentru a se asigura că este bine pregătit pentru ora de biologie. Lecția nu trebuie învățată pentru a fi redată – este ceea ce propune principiul didactic încorporat în manual. Elevul este invitat să revină asupra observațiilor și descoperirilor din timpul lecției, să formuleze idei proprii pe care poate să le confrunte cu răspunsuri posibile (disponibile în manualul digital), să producă judecăți (noi) cu valoare științifică, ecologică, etică pornind de la aplicațiile și exercițiile de gândire critică, să realizeze o schemă nouă… adică să reconfigureze lecția în timp ce învață.

• …elevul va veni la părinte să-i arate, să-i împărtășească entuziasmat descoperirile sale din lumea vie. Părinții ar putea observa că, tot mai des, copilul va dori să împărtășească familiei ce a învățat la biologie, cât de uimitoare sunt viețuitoarele și existența lor de zi cu zi, cât de mult ne pot inspira relațiile acestora cu mediul. Și credem că va dori să-i provoace pe cei apropiați cu îndemnuri la gesturi sau acțiuni ținând de un stil de viață în armonie cu natura.

DP: Credem că dacă părinții vor avea răbdarea necesară de a citi manualul alături de copiii lor, vor descoperi ei înșiși modalități de a privi cu alți ochi lumea din jurul lor, viețuitoarele, parcul sau grădina. Vor găsi modalități de a-și încuraja copiii spre un comportament ecologic și sănătos. Vor descoperi aspecte pe care poate unii dintre ei nu le știau despre ceea ce este viu, despre ceea ce îi înconjoară, despre modul în care lumea vie este organizată. Sperăm ca pentru mulți părinți, manualul acesta să fie o lectură și o descoperire plăcută. Manualul are numeroase casete de interdisciplinaritate, enciclopedii, idei despre locuri din România care merită vizitate și care pot fi o descoperire și pentru aceștia.

Vă recomandăm şi