Șase întrebări pentru două dintre co-autoarele Manualului de Limba Engleză, clasa a 5-a, Cristina Rusu şi Diana Todoran

07 septembrie 2017

Cât de mult diferă acest manual de manualele de până acum?

C.R.:Cred că acest manual respectă standardele manualelor europene, și o face din toate punctele de vedere: introducerea gradată a conținuturilor, raportul echilibrat între activitățile dirijate şi cele care oferă libertate elevilor, integrarea competențelor, varietatea de teme, potrivirea acestor teme cu interesele şi particularitățile de vârstă ale elevilor.

D.T.: Acest manual este primul de pe piaţa românească rezultat din colaborarea dintre Cambridge University Press – care reprezintă excelenţa în materie de resurse pentru predarea englezei ca limbă străină – şi profesori de specialitate din România. Prin urmare, manualul diferă de tot ce există pe piaţa românească, deoarece combină experienţa specialiştilor de la Cambridge cu cea a specialiştilor români, care cunosc bine specificul şi nevoile elevilor şi ale profesorilor din România.

 

Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în scrierea acestui manual? 

C.R.: Cea mai mare provocare a fost adaptarea conţinuturilor la programa şcolară şi la realitățile românești.

D.T.: Provocarea cea mai mare a fost, pe de-o parte, aceea de a reuşi să includem în acest manual tot ceea ce le-a lipsit elevilor și profesorilor noştri în manualele de până acum şi, pe de altă parte, de a adecva manualul la generaţiile noi de elevi, fără a face rabat de la standardele înalte de calitate promovate de Cambridge.
 

Ce va schimba acest manual în școala românească?

C.R.: Şcoala românească este una de calitate, fapt dovedit de numărul impresionant de elevi care devin studenţi ai universităţilor de prestigiu din străinătate, precum şi de interesul crescut faţă de testările internaţionale. Manualul sprijină cu adevărat elevii în atingerea acestor obiective.

D.T.: Şcoala românească este recunoscută în străinătate, iar elevii noştri sunt studenţi sau absolvenţi ai marilor universităţi din lume. Colaborarea din care s-a născut acest manual este încă o dovadă a acestei recunoaşteri. Manualul reprezintă un îndemn de a menţine şi chiar de a ridica standardele în predarea şi învăţarea limbii engleze.
 

Când de mare va fi surpriza profesorilor la parcurgerea manualului?

C.R.: Manualul a fost conceput de către profesori pentru profesori. Sper ca acest manual să adune la un loc ceea ce până acum se găsea într-o multitudine de surse pe care profesorul trebuia să le consulte.

D.T.: Am conceput manualul conform programei şi în aşa fel încât profesorii să nu mai aibă nevoie de (multe) materiale auxiliare, să le facilităm munca la clasă, lăsându-le în acelaşi timp libertatea de a utiliza manualul (doar) ca punct de plecare. Surpriza colegilor va fi să găsească într-un singur manual ceea ce până acum au găsit în mai multe.
 

Cum credeți că vor primi elevii acest manual?

C.R.: Cu entuziasm, sper. Cu interes şi plăcere, pentru că acest manual este conceput pentru ei, pentru a le facilita accesul la limba engleză şi la spaţiul cultural internaţional, prin activităţi plăcute, distractive şi utile.

D.T.: Având în vedere că manualul a fost conceput pentru a răspunde intereselor generației de azi, cred că elevii vor primi cu interes şi cu bucurie manualul şi că interesul lor pentru învăţarea limbii engleze va crește. 
 

Prin ce credeți că va convinge acest manual părinții că ceva s-a schimbat în școala românească?

C.R.: Manualul va convinge prin elemente ce țin de: aspect atractiv, interdisciplinaritate, aspectul practic – utilizarea limbii în contexte autentice, explorarea spaţiului cultural autohton şi internaţional și logica prezentării conţinuturilor.

D.T.: Manualul este – în sfârşit! – rezultatul colaborării dintre Cambridge şi şcoala românească, o școală de elită.

Vă recomandăm şi