Fizika. VII. osztály
  • Fizika. VII. osztály

Fizika. VII. osztály

VII. osztály

Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin Măceșeanu, Ion Băraru

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale prin ordinul de ministru nr. 4765/13.08.2019.

Manualul școlar a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale prin ordinul de ministru nr. 4765/13.08.2019.

 

A fizika egyike azoknak a tudományoknak, amelyek segítenek felfedezni a minket körülvevő világot, és megérteni a benne lezajló természeti jelenségeket. Ugyanakkor a fizika az alapja minden technológiának és a tudományos kutatásban, valamint a mindennapi életben használt modern eszközöknek is. Annak ellenére, hogy az utóbbi évszázadokban fontos felfedezések történtekmaradtak még megoldásra váró feladatok. A ma” diákjai közülkerülhetnek ki a holnap” kutatói,akik választ adhatnak a jelenlegi kérdésekre. A fizikai alapismeretek elsajátítása minden diáknak lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan tudjon alkalmazkodni a mai társadalmi elvárásokhoz.
Ezért a tankönyv szerzői megpróbáltak a tanárok és diákok rendelkezésére bocsátani egy hasznos útmutatót a fizika tanulmányozásához, amely a jelenleg érvényben lévő tanterv alapján készült. Minden lecke felépítése a tanulói megfigyelésen alapszik, amely a fizikai jelenségek tanulmányozásában teljesedik ki a sérletek elvégzése során, melyek a következtetések megfogalmazásával zárulnak.
A cél az volt, hogy a javasolt kísérletek és példák a minket körülvevő valóságra vonatkozzanak, mert ez az ismeretek elsajátítására, logikus gondolkodásra és csapatmunkára ösztönöz. Azt is szem előtt tartották, hogy a sérletek elvégzése egyszerű, beszerezhető anyagokat igényeljen, és használja ki az okos eszközök adta lehetőségeket.
A VII. osztályban a tanuló részletesebben, az előző osztályhoz képest egy magasabb szinten tanulmányozza a mechanikai jelenségeket. Ez a szint megfelel megértési, elvonatkoztatni tudó képessének és hasznosítja azon képességeket, amelyeket a Matematika és természettudomá-
nyok területhez tartozó tantárgyak tanulmányozása közben sajátított el.
Mivel a tankönyv olyan tanulóknak szól, akik már tanultak fizikát, de akik képességei mékezdetlegesek, a tárgyalás követte egy téma megközelítésének minden, a tanterv által javasolt szakaszát: a tudományos kutatás megtervezését, az adatok és bizonyítékok tudományos értelmezését, a jelenségek tudományos magyarázatát.
A fizika alaptörvényeinek és fogalmainak a matematika nyelvezetével történő leírása mellett tanulók, akik fokozott érdeklődést mutatnak a fizika tanulmányozása iránt, a tankönyvben olyan feladatokat is találnak, amelyek utat nyitnak számukra (a korosztály logikai-matematikai kompetenciájához mérten) a kiváló eredmények felé. A javasolt feladatok, a kísérleti témák és az esetleges viták, az elméleti és gyakorlati projektek olyan módszereket képeznek, amelyek hozzájárulnak a tanulók sajátos kompetenciáinak kialakításához, illetve változatos és hasznos érté-
kelési módszerek lehetnek a tanárok számára. Nem utolsó sorban a szerzők hasznosnak vélik tanítási egységek keretében nyújtott tudományos, rténelmi és könyvészeti jellegű kitekintőt.
A tankönyv hat tanítási egységre van felosztva a tantervnek megfelelően, az ismeretek rendszerezésében pedig a könnyű elsajátítás volt az elsődleges cél. A tankönyv által javasolt módszerek és munkaformák segítik a pedagógusokat abban, hogy gyemekközpontú, intaraktív oktatásban részesítsék diákjaikat.
A szerzők remélik, hogy a kiadvány a tanulók segítségére lesz a körülöttük lévő világ megfigyelésében és megértésében, és arra ösztönzi őket, hogy a tudás társadalmában eredményesek legyenek.
A szerzők

Vă recomandăm şi