BIOLOGIE. Clasa a V-a. Atlas școlar
 • BIOLOGIE. Clasa a V-a. Atlas școlar

BIOLOGIE. Clasa a V-a. Atlas școlar

Viețuitoare și medii de viață

Ionuț Popa

Preţ: 27 50 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea de față reprezintă un instrument util pentru pregătirea elevilor la disciplina Biologie. Aplicațiile propuse au ca scop fixarea și recapitularea cunoștințelor dobândite la clasă, utilizând o mare varietate de itemi.
 • Publicată în 2018
 • paperback, 96 pagini
 • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime 0,6 cm, greutate 340 g
 • Cod: 9786068954974
 • Editura: Art Klett
 • Clase: Clasa V
 • Disciplină: Biologie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Lucrarea a fost realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina biologie (clasele a V-a - a Vlll-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017.

Lucrarea poate fi utilizată eficient împreună cu oricare dintre manualele şcolare aprobate.

Actuala programă şcolară propune, pentru orele de biologie, o nouă abordare didactică şo nouă organizare a conţinuturilor. în clasa a V-a se pun bazele cunoaşterii biologice şi a
fenomenelor care guvernează realitatea înconjurătoare, înţelegerea acestora reprezentând cheia cunoaşterii naturii. De aceea, un atlas de biologie dedicat vieţuitoarelor şi mediilor
de
viaţă, care redă sintetic, concentrat şi sugestiv imaginea actuală a lumii vii, reprezintă suportul ideal atât pentru elevi, t şi pentru profesori, la început de gimnaziu.
Prezentul atlas şcolar este un ghid vizual modern, care îi poartă pe copii într-o călătorie minunată, prin cea mai frumoasă lume posibilă, lumea vie, pentru că:

 • este primul atlas realizat în conformitate cu noua programă şcolară pentru gimnaziu;
 • succesiunea temelor şconţinuturilor respectă logica internă disciplinei şsistematica zoologică;
 • poate fi utilizat cu oricare dintre manualele de biologie pentru clasa a V-a;
 • oferă conţinuturi care integrează fenomenele biologice naturale în realitatea înconjurătoare din orizontul local şi apropiat;
 • oferă mici inserţii teoretice, care sprijină recapitularea şi fixarea cunoştinţelor;
 • are la bază un suport cartografic modern, actual, care oferă posibilitatea localizării îspaţiu a numeroase categorii de vieţuitoare;
 • propune teme de interes actual (situaţia despăduririlor pe glob, a emisiilor de dioxid de carbon), cu profund impact asupra mediului, toate având la bază reprezentări grafice şi
 • cartografice cu date statistice actualizate.