BIOLOGIE. Clasa a V-a. Atlas școlar

Viețuitoare și medii de viață

Ionuț Popa

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 168 din anexa Ordinului.
 • Publicată în 2022
 • paperback, 96 pagini
 • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0,6 cm, greutate: 340 g
 • Cod: 9786060763000
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa V
 • Disciplină: Biologie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Prezentul auxiliar fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr168 din anexa Ordinului.
Omologat cu nr24306/2/20.02.2018 pentru nivelul gimnazial de Comisia pentru Mijloace de Învăţământ din Ministerul Educaţiei Naţionale.
Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele aV-a - a Vlll-a) aprobată cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr3393/28.02.2017.


Actuala programă şcolară propune, pentru orele de biologie, o nouă abordare didactică şo nouă organizare a conţinuturilor. în clasa a V-a se pun bazele cunoaşterii biologice şi a
fenomenelor care guvernează realitatea înconjurătoare, înţelegerea acestora reprezentând cheia cunoaşterii naturii. De aceea, un atlas de biologie dedicat vieţuitoarelor şi mediilor
de
viaţă, care redă sintetic, concentrat şi sugestiv imaginea actuală a lumii vii, reprezintă suportul ideal atât pentru elevi, t şi pentru profesori, la început de gimnaziu.
Prezentul atlas şcolar este un ghid vizual modern, care îi poartă pe copii într-o călătorie minunată, prin cea mai frumoasă lume posibilă, lumea vie, pentru că:

 • este primul atlas realizat în conformitate cu noua programă şcolară pentru gimnaziu;
 • succesiunea temelor şconţinuturilor respectă logica internă disciplinei şsistematica zoologică;
 • poate fi utilizat cu oricare dintre manualele de biologie pentru clasa a V-a;
 • oferă conţinuturi care integrează fenomenele biologice naturale în realitatea înconjurătoare din orizontul local şi apropiat;
 • oferă mici inserţii teoretice, care sprijină recapitularea şi fixarea cunoştinţelor;
 • are la bază un suport cartografic modern, actual, care oferă posibilitatea localizării îspaţiu a numeroase categorii de vieţuitoare;
 • propune teme de interes actual (situaţia despăduririlor pe glob, a emisiilor de dioxid de carbon), cu profund impact asupra mediului, toate având la bază reprezentări grafice şi
 • cartografice cu date statistice actualizate.

 

Atlasul reprezintă un suport didactic deosebit de util pentru orele de biologie. Adaptat programei şcolare pentru disciplina BIOLOGIE, un atlas dedicat vieţuitoarelor şi mediilor de viaţă

devine indispensabil la clasă şi acasă, pentru că oferă atâ t suportul grafic şi cartografic modernactualizat şi adaptat noilor cerinţe ale curriculumului şcolar, câ t şi conţinuturi suplimentare,
necesare form
ării unei culturi ştiinţifice solide. 
Realizarea unui atlas de biologie care să prezinte toate vieţuitoarele de pe Terra este, practic, o misiune imposibilă. Cu atâ t mai mult cu câ t lumea vie a planetei noastre este într-o continuă
transformare:
an de an sunt descoperite specii noi,în timp ce alte specii dispar pentrutotdeauna. De aceea, prezentul atlas nu îşi propune să trateze, în detaliu, speciile de plante şi de animale,
ci să sugereze diversitatea lumii vii, cu un accent special pe relaţiile dintre vieţuitoare şi mediul lor de viată.

Lucrarea le prezintă elevilor varietatea ecosistemelor de pe Terra, cu fascinantele creaturi care le populează, şi pledează pentru protejarea naturii şi pentru spiritul eco".
Pornind de la concepte de bază ale biologiei (ecosistem, biotop, biocenoză, relaţie trofică etc.)atlasul prezintă, într-o manieră grafică modernă şi deosebit de atractivă, diferitele tipuri de
adapt
ări ale vieţuitoarelor la diverse condiţii, relaţiile dintre vieţuitoare, dar şi impactul omului asupra mediului ca urmare a activităţilor pe care le desfăşoară. Cu ajutorul hărţilor tematice (utilizarea terenurilor în România şi pe glob, situaţia actuală a despăduririlor şi a emisiilor de dioxid de carbon, parcurile naţionale şi naturale din România, specii ocrotite în Delta Dunării, animale din peşterile din România sau din Marea Neagră), copiii pot înţelege mai uşor legătura dintre activităţile umane şi biodiversitatea Terrei şi, în acelaşi timp, îşi pot reprezenta mai clar imaginea contemporană a lumii în care trăiesc.
De aceea, atlasul este un auxiliar didactic util profesorilor şi elevilor pentru aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute în programa şcolară şi, în acelaşi timp, un ghid vizual modern, care îi poartă pe copii într-o călătorie minunată, prin cea mai frumoasă lume posibilă: lumea vie!
Autorul

Vă recomandăm şi