GEOGRAFIE. Caietul elevului. Clasa a V-a

Carmen Camelia Rădulescu, Ionuț Popa

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 169 din anexa Ordinului.
 • Publicată în 2022
 • paperback, 80 pagini
 • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm
 • Cod: 9786060763147
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa V
 • Disciplină: Geografie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Prezentul auxiliar fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr169 din anexa Ordinului.

Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele aV-a - a Vlll-a) aprobată cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr3393/28.02.2017. 

Noul plan-cadru pentru gimnaziu propune ca schimbare majoră la disciplina Geografie pentru clasa a V-a alocarea unei singure ore pe săptămâ. Chiar în condiţiile în care conţinuturile s-au redus la „elementele de geografie fizică" (partea de „geografie umanăfiind transferată la clasa a Vl-a), importanţa acestora în îelegerea ulterioară a fenomenelor geografice este atât de mare, încât această oră trebuie eficientizată la maximum.

Conceput pe baza conţinuturilor-cheie din programa şcolară, Caietul elevului pentru clasa a V-a poate fi utilizat atât în timpul orei, prin completarea spaţiilor libere, a schemelor şi a suportului grafic şi cartografic mut " chiar în timpul predării lecţiei, cât şi suplimentaracasă, pentru studiu individual, pentru fixarea cunoştinţelor şi pentru evaluare. La finalul fiecărei unităţi de învăţare este prevăzută o pagină de recapitulare şautoevaluare, care propune atât scheme sintetice, prin care se evaluează însuşirea termenilor-cheie ai temei respective, t şi itemi de diferite tipologii, pentru verificarea cunoştinţelor.

Creativ, atractiv şi beneficiind de un suport ilustrativ modern şi actual atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere grafic, Caietul elevului pentru clasa a V-a este auxiliarul perfect, pentru că susţine demersul didactic bazat pe logică şi gândire, nu pe memorare, şi pentru că revoluţionează efectiv predarea, învăţarea şi evaluarea geografiei fizice prin mutarea accentului de pe teorie pe practică şi pe experienţele din viaţa de zi cu zi a elevilor.
Autorii

Vă recomandăm şi