GEOGRAFIE. Clasa a VIII-a.

Silviu Neguț, Carmen Camelia Rădulescu, Ionuţ Popa

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
GEOGRAFIE. Clasa a VIII-a.
  • Publicată în 2020
  • paperback, 128 pagini
  • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm, grosime: 0,8 cm, greutate: 320 g
  • Cod: 9786069089606
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa VIII
  • Disciplină: Geografie
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

Modern, actual, perfect adaptat învăţării centrate pe elev prin formarea şi dezvoltarea de competenţe, manualul de geografie pentru clasa a VIII-a îi propune elevului un nou model didactic: învăţarea prin observare, explorare, analiză şi interpretare.
Pornind de la cunoştinţele dobândite în anii anteriori de studiu la Geografie, dar şi la alte discipline, precum Istorie, Matematică, Fizică, Biologie sau Ştiinţe ale naturii, fiecare lecţie debutează cu o secvenţă de actualizare, plasată în stâ nga paginii, pe coloana laterală şi marcată cu titlul Ştiu, prin care se discută, se actualizează şi se valorifică noţiuni deja cunoscute; demersul este necesar pentru stimularea interesului elevilor, în vederea abordării noilor conţinuturiIntegrând tehnici şi mijloace moderne de predare-învăţare-evaluaremanualul oferă posibilitatea asimilării cunoştinţelor atât în manieră clasică, prin intermediul auxiliarelor de tip hartă, atlas sau caiet, t şi prin intermediul mijloacelor multimedia actuale, în pas cu tehnologia digitală, prin trimiteri către pagini web unde pot fi înţelese diferite tipuri de fenomene şi realităţi geografice româneşti actuale.
în abordarea temelor de geografie a României, fie că este vorba despre cadrul natural, despre aspecte ale geografiei umane sau despre starea actuală a mediului, lucrarea prezintă, pentru fiecare
temă, legătura acestora cu realitatea cotidiană şi, acolo unde este cazul, prezintă contribuţiile româ neşti la cunoaşterea regiunii sau fenomenului respectiv. în acest fel, i se oferă elevului şansa de conecta experienţa personală, imediată, din orizontul apropiat şi local, cu mecanismele generale ale realităţii geografice naţionale şi globale.
Pentru a facilita observarea ş
i citirea optimă a hărţilor, toate reprezentările cartografice importante sunt valorificate ca activităţi multimedia de învăţare statice sau animate în manualul digital, putând fi vizualizate pe videoproiector, dispozitive HD sau table inteligente.

Vă recomandăm şi