Educație plastică. Manual clasa a VIII-a

Clasa a VIII-a

Sanda Amarandei, Radu Lilea, Valeriu Pantilimon

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
.
 • Publicată în 2022
 • paperback, 80 pagini
 • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm, grosime: 0,5 cm, greutate: 250 g
 • Cod: 9786060761891
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa VIII
 • Disciplină: Educație plastică
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

·         Modern, perfect adaptat formării și dezvoltării de noi competențe, manualul propune un model didactic bazat pe învățarea prin investigare, analiză și aplicații. Pe lângă abordarea conținuturilor specifice disciplinei, lucrarea prezintă, pentru fiecare temă în parte, legătura acesteia cu alte domenii și cu realitatea cotidiană. Elevul are astfel șansa de a conecta experiența personală, din orizontul apropiat, cu realitățile din domeniile artelor, designului etc.

 
·         Manualul urmărește inițierea dialogului cu opera de artă și descifrează cu ajutorul termenilor specifici disciplinei mesajul artistic al operei de artă în contextul epocii, furnizând conținuturi adecvate nivelului de studiu. Este orientat spre conștientizarea valorilor artistice, cu scopul de a le oferi elevilor ocazia de a înțelege și de a descoperi latura estetică a sensibilității și exprimării culturale.

 
·         Lucrarea se situează dincolo de transferul de cunoștințe și care dorește să întregească setul de valori estetice al culturii generale necesare fiecărui elev. Oferă o legătură coerentă între experiența trecutului cultural-artistic și înțelegerea prezentului.

 
·         Înțelegerea de ansamblu îl va ajuta pe elev să emită judecăți de valoare legate de domeniul artelor vizuale, oferind, totodată, o perspectivă mai amplă asupra altor discipline și asupra vieții de zi cu zi. Conține metode de inițiere în realizarea unor produse artistice sau de aprofundare a înțelegerii mesajelor vizuale pe care le transmit operele de artă.

·         Manualul este o călătorie coerentă, continuă și progresivă în domeniul educației plastice, dezvoltând gândirea analitică, reflexivitatea, gustul și cultura estetică.

 
Vă recomandăm şi