Teste pentru performanță la olimpiade și concursuri școlare. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasele VII-VIII
  • Teste pentru performanță la olimpiade și concursuri școlare. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasele VII-VIII

Teste pentru performanță la olimpiade și concursuri școlare. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasele VII-VIII

Ana Coman, Marilena Lascăr, Liliana Paicu

Preţ: 38 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 281 din anexa Ordinului.

AVIZAT DE M.E.N. 2018

 

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şse regăseşte la poziţia nr. 281 din anexa Ordinului.  

Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura românăclasele a Vl-aa VIII-a în vigoareaprobată prin OM Nr. 5097/09.09.2009

Lucrarea Performanță la olimpiade și concursuri școlare este realizată în concordanță cu tipologia actuală a subiectelor specifice concursurilor școlare pentru gimnaziu din domeniul limbii și literaturii române și constituie un context propice „antrenamentului” pentru performanță.

 

Lucrarea Teste pentru performanţă este realizată în concordanţă cu tipologia subiectelor specifice concursurilor şcolare pentru gimnaziu din domeniul limbii şi literaturii române
şi constituie un context propice„antrenamentului"pentru performanţă,deoarece

oferă un corpus de texte, noţiuni şi itemi, împreună cu sugestii metodice de abordare a subiectelor de olimpiadă,organizate coerent pe fiecare clasă şi nivel;
vizează aspectele metodice, concrete,de abordare a subiectelor de olimpiadăde la selecţia unor texte adecvate la fixarea obiectivelor,alegerea ¡ternilor sau proiectarea
unor
teste şi rezolvarea lor;
conţine 24 de variante propuse spre rezolvare şi 12 variante rezolvate;
propune o formulă deschisă, variantele de teste acceptând atât lucrul individual, prin faptul că le sunt asociate explicaţii pentru o rezolvare corectă, cât şi lucrul sub
îndrumarea profesorului
;
contribuie la întărirea strategiilor de lectură, de interpretare şi de argumentare prin selecţia de texte ficţionale, nonficţionale şi multimodale pe care s-au structurat
itemii;
variantele propuse respectă modelul oficial al subiectelor date în ultimii ani la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, Olimpiada Lectura ca abilitate de
via
ţă şOlimpiada Internaţională de Lectură
;
sugestiile de rezolvare sunt realizate conform metodei moderne Ştiu- Descopăr- Aplic;
capitolul final oferă o privire integratoare asupra noţiunilor de teoria literaturii aplicate în rezolvări;
anexa conţine extrase din documentele care stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a olimpiadelor şcolare.

 

Vă recomandăm şi