70 de teste pentru evaluarea curentă și BACALAUREAT: subiectul I si al II-lea

O prezentare cronologică a literaturii române prin 70 de teste pentru evaluarea curentă si bacalaureat

Marilena Lascăr, Liliana Paicu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 6250/21.12.2020 şi se regăseşte la poziţia nr. 19 din anexa Ordinului.

Lucrarea a fost avizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 6250/21.12.2020 şi se regăseşte la poziţia nr. 19 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoare pentru disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. nr. 4923/2013.

O prezentare cronologică a literaturii române prin 70 de teste pentru evaluarea curentă si bacalaureat

Subiectul I si al ll-lea + 10 teste completecu sugestii de rezolvare

 

Prin această lucrare le propunem elevilor un antrenament consistent pentru abordarea optimă a subiectelor I şi al II-lea, care însumează 60 de puncte din totalul de 100 de puncte. împreună cu celelalte lucrări ale noastre - Eseul. Varianta rapidă pentru bacalaureat şi Eseul argumentativ, cartea alcătuieşte o triadă de succes din colecţia Pregătire BAC a editurii Art Klett.
Amintim structura
probei scrise de bacalaureat, pentru a sesiza ponderea, în ansamblul testului, a subiectelor I şi al II-lea abordate preponderent în această lucrare:
• Subiectul I (50 de puncte) foloseşte ca suport un text nonliterar şi este alcătuit din doi itemi: unul semiobiectiv (A) de tip întrebare structurată, conţinând cinci cerinţe, şi unul subiectiv (B) de tip eseu argumentativ.
• Subiectul al II-lea (10 puncte), de tip întrebare cu răspuns scurt, foloseşte ca suport un text literar la prima vedere (epic, liric sau dramatic). Subiectele I şi al II-lea sunt comune tuturor filierelor, profilurilor şi specialirilor.
• Subiectul al III-lea (30 de puncte), diferenţiat în funcţie de filieră, profil şspecializare, este un eseu structurat al cărui conţinut vizează elemente de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare ce aparţin celor şaptesprezece autori canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare etc.
Se adaugă 10 puncte din oficiu, iar totalul este de 100 de puncte.
Pornind de la ideea că pregătirea secvenţială optimizează performanţele candidaţilor la examen, am destinat această lucrare exersării,în special, a subiectelor I şi al II-lea, într-o viziune integratoare, necesară elevilor pentru a situa în cronologie etapele şi marile personalităţi ale literaturii române (autori canonici sau alţi scriitori reprezentativi pentru epoci, curente şi specii literare precizate în programa şcolară). în testele propuse, am corelat tematic textul literar şpe cel nonliterar, fragmentele selectate fiind ilustrative pentru momentele cele mai importante ale evoluţiei literaturii române, începând cu fundamentele culturii române şi încheind cu postmodernismul. Aceste teme se regăsesc în programa şcolară la toate profilurile, însă unele dintre ele sunt exceptate din programa de examen de la profilul real (conform tabelului sinoptic din final).
Din dorin
ţa de a aprofunda Subiectul al II-lea, în cele 70 de teste din primul capitol am eliminat eseul de la Subiectul al III-lea, care nu face obiectul cărţii de
fa
ţă, dar care este amplu abordat de noi în lucrarea Eseul Varianta rapidă pentru bacalaureat. în schimb, am propus un grupaj de cinci itemi sub denumirea Exersează mai mult!,a ror rezolvare le oferă elevilor mai multe chei de lectură a textului literar. În egală măsură, acest grupaj le oferă profesorilor posibilitatea de a evalua fiecare test cu 100 de puncte, la teze, lucrări, pe parcursul celor patru ani de liceu, în situaţia în care ar acorda pentru cele cinci cerinţe 30 de puncte (5 x 6 puncte) şi ar adăuga 10 puncte din oficiu. De asemenea, profesorii ar putea realiza teste de 100 de puncte, focalizate pe o anumită temă/lecţie din programa şcolară, adăugând, pentru 30 de puncte, eseul argumentativ potrivit şcele 10 puncte din oficiu.

Pentru abordarea structurii complete a probei actuale de examen, în etapa integrării,am oferit, în capitolul al doilea, 10 variante complete (conform modelelor oficiale) însoţite de sugestii de rezolvare, care pot fi utilizate ca antrenament înaintea simulărilor sau a examenului propriu-zis.
In plus, lucrarea cuprinde un capitol de noţiuni teoretice recapitulative, alcătuit pe baza programei de examen şi util în rezolvarea subiectelor aplicate pe textul literar, un tabel sinoptic care prezintă etapele literaturii române şi un alt tabel care conţine sursele textelor din subiectele propuse în primele două capitole (organizat pe epoci şi curente literare, dar şi după autori).
Credem că lucrarea de faţă
, cu o organizare inedită în raport cu altele de acest fel, le oferă liceenilor posibilitatea de a se pregăti gradat pentru examen, trecând prin etapele de exersare şi integrare,corespunzătoare celor două capitole de teste, de a sistematiza cunoştinţele despre evoluţia literaturii române şi de a-şi dezvolta competenţele de lectură şi pe cele culturale.

Autoarele 
Vă recomandăm şi