Bacalaureat. ESEUL ARGUMENTATIV. Pregătire pentru examen

Marilena Lascăr, Liliana Paicu, Maria Lupu, Corina Bogheanu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regă seşte la poziţia nr. 257 din anexa Ordinului.

Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoare pentru disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 4923/2013.

Lucrarea oferă liceenilor de la ambele profiluri, real şi uman, o varietate de modele, structuri sau tehnici de argumentare care să-i orienteze în redactarea propriilor eseuri, facilitându-le învăţarea prin numeroase aplicaţii şi scheme de lucru. Autoarele răspund astfel celor mai importante întrebări cu privire la tratarea subiectului I.B din proba scrisă a Bacalaureatului :
Ce este textul argumentativ?
Cum se evaluează textul argumentativ la examen?
Cum citesc un text argumentativ?
Despre ce voi scrie?
Cum să evit greşelile?
Cum ar trebui să fie textul meu argumentativ?
Sunt oferite, de asemenea, 50 de sugestii de rezolvare a subiectului 2 din cadrul probei orale a Bacalaureatului.

Vă recomandăm şi