Atlas școlar. Clasa a IX-a

Pământul - planeta oamenilor. Elemente de geografie fizică

Ionuț Popa

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea este în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3458 din 09.03.2004 şi cu Reperele metodologice pentru aplicarea Curriculumului la clasa a IX-a în anul şcolar 2021 - 2022 pentru disciplina Geografie, învăţământ liceal şi profesional, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Centrul Naţional pentru Politici si Evaluare în Educaţie, 2021.
 • Publicată în 2021
 • paperback, 160 pagini
 • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 1 cm, greutate: 330 g
 • Cod: 9786060761471
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Liceu
 • Clase: Clasa IX
 • Disciplină: Geografie
 • Alte categorii:
      Clasificare > EdituraLucrarea poate fi utilizată eficient cu oricare dintre manualele şcolare aprobate.

 

Conceput pentru a putea fi utilizat împreună cu oricare dintre manualele şcolare aprobate, acest atlas şcolar actualizează informaţiile referitoare la geografia fizică
pentru clasa a IX-a
atât pentru conţinuturile referitoare la Univers şi la Sistemul Solar, cât şi pentru secvenţele legate de geosferele terestre şi elementele de mediu.
Beneficiind de un suport grafic şi cartografic modern, atât din punct de vedere ştiinţific, t şi din punct de vedere grafic, Atlasul şcolar pentru clasa a IX-a reprezintă
suportul ideal pentru profesori şi elevi, pentru desfăşurarea orelor în maniera clasică, faţă în faţă, în clasă, sau prin intermediul platformelor on-line.

Lucrarea este în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educa
ţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3458 din 09.03.2004 şi cu Reperele metodologice pentru aplicarea Curriculumului la clasa aIX-a în anul şcolar 2021-2022 pentru disciplina Geografie, învăţământ liceal şi profesional, elaborate de Ministerul Educaţiei şCentrul Naţional pentru Politici şi Evaluare în Educaţie, 2021.Vă recomandăm şi