Geografie. Ghidul profesorului. Clasa a VII-a

Silviu Neguț, Carmen Camelia-Rădulescu, Ionuț Popa

Preţ: 60 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017.
  • Publicată în 2019
  • paperback, 128 pagini
  • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm, grosime: 1 cm, greutate: 270 g
  • Cod: 9786069089156
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa VII
  • Disciplină: Geografie
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017.
Ghidul poate fi utilizat împreună cu oricare dintre manualele şcolare aprobate, dar pentru eficienţă maximă recomandăm utilizarea sa împreună cu lucrările Geografie. Clasa a VII-a, autori: Silviu NeguţCarmen Camelia Rădulescu, Ionuţ Popa şi Geografie. Caietul elevului. Clasa a VII-a, autori: Carmen Camelia Rădulescu, Ionuţ Popa, Steluţa Dan, apărute la Editura Art Klett, în anul 2019.


Ghidul profesorului. Geografie. Clasa a VII-a se adresează atât profesorilor cu experienţă didactică, cărora le oferă o bază ştiinţifică actualizată referitoare la continentele Terrei, t şi
profesorilor aflaţi la început de carieră, care au la dispoziţie reperele metodice necesare unei bune organizări a procesului de predare - învăţare - evaluare.
Ghidul este structurat în trei părţi distincte:
1
Repere didactice, care conţine o secţiune de Terminologie şi concepte“, urmată de documentele reglatoare ale activităţii didactice (Planul-cadru şi Programa şcolară pentru gimnaziu
la disciplina geografie) şi de instrumentele pentru proiectarea instruirii (modele orientative de planificare calendaristică, de proiectare a conţinuturilor pe unităţi de învăţare şi de planuri de
lec
ţie); o secvenţă specială din ghid este dedicată evaluării, în care se regăsesc elemente teoretice referitoare la organizarea corectă a evaluării şi la proiectarea şi elaborarea unui test.
Ghidul conţine baremele de evaluare şi notare pentru testele propuse în Geografie. Manual pentru clasa a VII-a, autori Silviu Neguţ, Carmen-Camelia Rădulescu, Ionuţ Popa, Editura
Art Klett, 2019, precum şi suporturile pentru interpretarea rezultatelor.
2. Reperele ştiinţifice conţin informaţii de bază, elemente suplimentare pentru studiu intensiv, baze de date statistice actualizate (tabele, liste, ierarhii, clasificări), linkuri utile şi idei
de aplica
ţii practice în conformitate cu obiectivele programei şcolare bazate pe formarea de competenţe.
Toate aceste informaţii sunt ierarhizate în concordantă cu succesiunea continuturilor din programa şcolară şi cu logica internă a disciplinei. în plus, pentru studiile de caz referitoare la
diferite
state ale lumii, ghidul conţine, pe lângă datele geografice de bază (vecini, suprafaţăaltitudine maximă, populaţie, capitală, formă de guvernământ etc.), şi o serie de informaţii suplimentare de specialitate sau de cultură generală: mărci/companii reprezentative pentru fiecare stat prezentat, lista completă, actualizată la nivelul anului 2019, a obiectivelor înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum şi o listă a celor mai importante personalităţi din statele respective, recunoscute la nivel mondial.
Este pentru prima
dată în România când profesorii de geografie au la dispoziţie o astfel de bază de date, cu care pot realiza numeroase aplicaţii practice inter- şi transdisciplinare, în
funcţie de nivelul elevilor şi de disponibilitatea acestora pentru performanţă.
O
altă premieră a acestui ghid este reprezentată de o serie de articole ştiinţifice foarte bine documentate, care tratează subiecte inedite sau controversate, propuse pentru dezbateri la
cercuri
le de geografie sau la întâlnirile metodice ale profesorilor de geografie.
3. Modelele de subiecte şi bareme pentru competiţiile şcolare la disciplina geografie conţin variante de itemi cu care elevii orientaţi către performanţă se pot întâlni la etapele locale/
județene sau naționale ale concursurilor.


Vă recomandăm şi