Atlas școlar. Elemente de geografie umană. Geografia Europei

Clasa a VI-a

Ionuț Popa, Marian Ene

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele aV-a - a Vlll-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017 Lucrare omologată prin Rezoluţia nr. 28071 / 19.03.2019 pentru utilizare în învăţământul preuniversitar, nivel gimnazial, de Comisia pentru Mijloace de învăţământ din Ministerul Educaţiei Naţionale
  • Publicată în 2019
  • paperback, 80 pagini
  • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0,9 cm, greutate: 320 g
  • Cod: 9786060031727
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa VI
  • Disciplină: Geografie
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele aV-a - a Vlll-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017
Lucrare omologată prin Rezoluţia nr. 28071 / 19.03.2019 pentru utilizare în învăţământul preuniversitar, nivel gimnazial, de Comisia pentru Mijloace de învăţământ din Ministerul Educaţiei Naţionale

 Fenomenele demografice actuale, cum ar fi creşterea explozivă a numărului de locuitori în unele state din Asia, Africa şi America Latină, migraţiile şi problema refugiaţilor, reprezintă provocări din ce în ce mai presante pentru societatea globală" contemporană. De aceea, cunoaşterea acestora, precum şi a felului în care Europa răspunde acestor provocări, devine esenţială pentru descifrarea lumii de astăziînţelegerea fenomenelor şi a proceselor specifice geografiei umane este importantă nu numai pentru clasa a Vl-a, ci şi pentru studiul geografiei în generaldeoarece acum, în gimnaziu, se pun bazele conceptuale ale întregului demers.
Este ceea ce propune şi acest Atlas, iar avantajele utilizării unui astfel de auxiliar didactic sunt evidente, pentru că:
este prima lucrare de acest tip concepută de un colectiv de geografi pentru a acoperi noţiunile de bază ale geografiei umane şi ale geografiei Europei;
actualizează cele mai recente date statistice referitoare la lumea contemporană;
oferă mici inserţii teoretice, care ajută fie la recapitularea, fie la fixarea unor informaţii.

Lucrareaeste structurată îndouă părţi,distinct marcate prinelemente grafice, una dedicată elementelor de geografie umană, iar cea de-a doua geografiei Europei.
Atlasul oferă atât suportul grafic şi cartografic modern, actualizat şi adaptat noilor cerinţe ale curriculumului şcolar, cât şi conţinuturi suplimentare, necesare
dezvolt
ării unei culturi ştiinţifice şi generale" solide.

Vă recomandăm şi