Atlas școlar. Clasa a VII-a

Geografia continentelor. Asia, Africa, America, Australia/Oceania, Antarctica

Ionuț Popa

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Geografie (clasele a V-a -- a VIII-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017
 • Publicată în 2021
 • paperback, 128 pagini
 • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0,8 cm, greutate: 280 g
 • Cod: 9786060760320
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa VII
 • Disciplină: Geografie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Atlasul este structurat în cinci părţi, corespunzătoare unităţilor tematice din programa şcolară: Asia, Africa, America de Nord şi America de SudAustralia şi Oceania/Antarctica şi Elemente de geografia mediului înconjurător.
Fiecare continent beneficiază de o scurtă istorie a explorărilor care au dus la cunoaşterea sa de către europeniurmatăîn succesiunea logică a disciplineide elementele care formează cadrul natural (tectonică, relief, climă, hidrografie, vegetaţie şi faună) şi de cele care constituie domeniul geografiei umane (populaţia, aşezările, harta politică, economia). Unităţile dedicate
continentelor se încheie cu h
ărţi tematice în reliefale celor mai importante statensoţite de statistica actualizată referitoare la statele respective.
Creativ, atractiv şi beneficiind de un suport grafic şi cartografic modernatât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere grafic, Atlasul şcolar pentru clasa a VII-a reprezintă suportul ideal pentru desfăşurarea orelor atât în maniera clasică, faţă în faţă, în clasă, cât şi prin intermediul platformelor on-line.


Atlasul urmăreşte succesiunea conţinuturilor din programa şcolară în vigoare şi poate fi utilizat împreună cu oricare dintre manualele şi auxiliarele aprobate şi avizate de Ministerul
Educaţiei si Cercetării.

Vă recomandăm şi