Istorie. Caiet pentru clasa a VIII-a

Clasa a VIII-a

Maria Ochescu

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea este în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Istorie (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată prin OM nr. 3393 /28.02.2017.
 • Publicată în 2023
 • paperback, 192 pagini
 • Înalţime: 20,5 cm, lăţime: 29 cm, grosime: 0,8 cm, greutate: 290 g
 • Cod: 9786060766056
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa VIII
 • Disciplină: Istorie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Lucrarea este în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Istorie (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată prin OM nr. 3393 /28.02.2017.
Lucrarea poate fi utilizată eficient
împreună cu oricare dintre manualele şcolare aprobate.

 

Competenţe generale
1.Utilizareaîn contexte diverse acoordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu
2
. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
3
. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale
4
. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

Competenţe specifice
1.1.Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă
1.2
. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite
2.1
. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informaţiilor oferite de diverse surse
2.2
. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din diferite surse
3.1
. Valorificarea experienţelor istorice oferite de acţiunea personalităţilorgrupurilor în contexte istorice variate
3.2
. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală
4.1
. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor multimedia
4.2
.Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea de proiecte individuale şi de grup valorificând diverse experienţe istorice
4.3
. Adaptarea perspectivelor transdisciplinare în abordarea unor probleme sensibile şi controversate în istorie şi în viaţa cotidiană

Vă recomandăm şi