ISTORIE. Manual pentru clasa a VIII-a

CÂȘTIGĂTOR al Licitației din 2020

Aurel Constantin Soare, Daniela Ana Cojocaru, Gabriel Grozav, Alina Pavelescu

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Manualul de istorie pentru clasa a VIII-a propune o manieră modernă de abordare didactică a conținutului disciplinei, o tratare ce vizează dezvolta­rea cognitivă și atitudinal-valorică a elevilor de gimnaziu.
 • Publicată în 2022
 • paperback, 120 pagini
 • Înalţime: 29,7 cm, lăţime: 21 cm, grosime: 0,7 cm, greutate: 280 g
 • Cod: 9786060761822
 • Editura: Art Klett
 • Nivel învățământ: Gimnaziu
 • Clase: Clasa VIII
 • Disciplină: Istorie
 • Alte categorii:
      Clasificare > Editura

Manualul de istorie pentru clasa a VIII-a propune o manieră modernă de abordare didactică a conținutului disciplinei, o tratare ce vizează dezvolta­rea cognitivă și atitudinal-valorică a elevilor de gimnaziu.

 Faptele istorice din istoria românilor sunt prezentate prin expuneri adec­vate nivelului de vârstă, dar și prin intermediul diferitelor surse istorice (hărți, texte, ilustrații etc.), urmărindu-se dezvoltarea unor modele de interpretare a proceselor istorice, încurajarea spiritului analitic și de gândire critică ale elevilor, acceptarea și valorizarea pozitivă a diversității (culturale, sociale, politice, de gen etc.).

Manualul conduce elevii, asemenea unui ghid, într-o călătorie de-a lungul epocilor prin istoria locurilor și a oamenilor care au trăit în spațiul românesc.

Prezentarea conținuturilor respectă logica fenomenului istoric, a demer­sului didactic frontal și individual (aplicații, teme de reflecție, proiecte, teme de sinteză, evaluări etc.) și adecvarea la competențele specifice vizate în pro­gramă. Abordarea tuturor temelor a avut în vedere raportarea la experiența cotidiană a elevilor de 13 – 14 ani și o parcurgere atractivă a conținuturilor, cu deschideri inter- și transdisciplinare (geografie, limba și literatura română, educație plastică etc.).


Vă recomandăm şi