Istorie. Manual pentru clasa a VII-a

CÂȘTIGĂTOR al Licitației din 2019

Maria Ochescu

Preţ: 39 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Manualul de istorie pentru clasa a VII-a propune o manieră modernă de abordare didactică a conținutului disciplinei, care vizează asigurarea unui echilibru între dezvoltarea dimensiunilor cognitive şi dezvoltarea dimensiunii atitudinal-valorice ale elevilor de gimnaziu
  • Publicată în 2022
  • paperback, 128 pagini
  • Înalţime: 29 cm, lăţime: 21 cm, greutate: 250 g
  • Cod: 9786060762041
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa VII
  • Disciplină: Istorie
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

La nivel cognitiv, faptele istorice sunt accesibile atât direct, cât și prin intermediul surselor istorice, urmărindu-se dezvoltarea de modele interpretative, familiarizarea cu descrierea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istorice pornind de la sursele istorice, dezvoltarea capacităţilor analitice şi de gândire critică. La nivelul elementelor atitudinal-valorice, accentul este pus pe diversitate (culturală, socială, politică, de gen etc.) şi pe acceptarea şi valorizarea pozitivă a acesteia.

Manualul de istorie pentru clasa a VII-a propune o manieră modernă de abordare didactică a conținutului disciplinei, care vizează asigurarea unui echilibru între dezvoltarea dimensiunilor cognitive şi dezvoltarea dimensiunii atitudinal-valorice ale elevilor de gimnaziu.
La nivel cognitiv, faptele istorice sunt accesibile atât direct, cât și prin intermediul surselor istorice, urmărindu-se dezvoltarea de modele interpretative, familiarizarea cu descrierea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istorice pornind de la sursele istorice, dezvoltarea capacităţilor analitice şi de gândire critică.
La nivelul elementelor atitudinal-valorice, accentul este pus pe diversitate (culturală, socială, politică, de gen etc.) şi pe acceptarea şi valorizarea pozitivă a acesteia. 
Manualul este organizat pe unități de învățare și satisface câteva exigențe:
• prezentarea conţinuturilor este bazată pe logica fenomenului istoric (repere spațio‑temporale, surse), a demersului didactic frontal și individual (aplicații, ateliere, teme de reflecție, proiecte, mape, teme de sinteză, evaluări sumative și formative, autoevaluări etc.) şi pe adecvarea la competenţele specifice vizate spre formare/dezvoltare;
• se raportează la experienţa cotidiană de cunoaştere a copiilor de 12 – 13 ani;
• conţinuturile propuse spre studiu solicită abordări inter- și transdisciplinare (geografie, religie, literatură, desen, muzică etc);
• conţinuturile sunt deschise abordării graduale pe niveluri de dificultate, precum și altor dezvoltări, în funcţie de particularităţile grupului de elevi.

Vă recomandăm şi