Dicționar de noțiuni și metode matematice clasele III-VIII

Preţ: 44 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 5318 din 21.11.2019 şi se regăseşte la poziţia nr. 27 din anexa Ordinului.

 Prezentul auxiliar fost avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Ordinul nr5318 din 21.11.2019 şi se regăseşte la poziţia nr27 din anexa Ordinului.

 Lucrarea este un instrument util, la care elevii, profesorii şi părinţii pot apela atunci când doresc să găsească rapid definiţii ale noţiunilor și metodelor din matematică studiate în școală. Fiecare definiţie este susţinută cu exemple, comentarii şi desene care permit clarificarea şfixarea celor explicate.
 

Ce ne-am propus?
Să răspundem nevoii de informare rapidă, corectă şi permanentă a elevului de gimnaziu.
Să încadrăm matematica în cultura necesară fiecăruia.
• Să dovedim utilitatea tuturor cunoştinţelor de matematică din gimnaziu şi să cultivăm ideea de învăţare continuă.
Să eliminăm precauţiile axiomatice exagerate în favoarea accesibilităţii noţiunilor.
• Să acoperim cu noţiuni şi metode noua programă de matematică pentru gimnaziu, aprobată prin OM 3393/28.02.2017.
Ce am făcut?
Am considerat matematica un limbaj universal de descriere a lumii prin numere şi figuri geometrice, care permite tuturor celor ce îl folosesc să se înţeleagă.
Am conceput acest dicţionar ca un instrument de lucru în care elevulşi chiar părintele, să găsească fiecare noţiune necesară şi utilă în matematica gimnaziului. Noţiunile-cheie, ordonate şi explicate în ordine alfabetică, sunt marcate prin caractere îngroşate. Noţiunile importante, explicate sub titlul unei noţiuni-cheie, sunt marcate prin litere colorate.
• Am realizat
în premieră un dicţionar care inventariază metodele de rezolvare a problemelor de matematică pentru gimnaziu.
• Am susţinut fiecare definiţie cu exemple, comentarii, desene care permit clarificarea şi fixarea noţiunilor. Astfel, noţiunea care este definită în partea stângă a paginii este clarificată prin
exemplele
oferite în partea dreaptă a paginii.
• Am explicat unele
noţiuni care fac legătura cu matematica ce se studiază în liceu, cât şi unele noţiuni care nu sunt prevăzute în programă, dar pe care le considerăm importante.
Am conceput explicaţiile în aşa fel încât să răspundă în permanenţă unei întrebări fireşti vârstei:
La ce-mi foloseşte?
• Am alcătuit un index clarşi complet, uşor utilizabil.Acesta este plasat la sfârşitul dicţionarului şconţine toate noţiunile, ordonate alfabetic, cu precizarea paginii la care se regăsesc în dicţionar.

Vă recomandăm şi