MATEMATICĂ și explorarea mediului. Fișe integrate de evaluare curentă și sumativă. Clasa III. Partea I

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

Preţ: 21 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr.3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 237 din anexa Ordinului. Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Matematică (clasele a lll-a - a IV-a), aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5003/02.12.2014
  • Publicată în 2018
  • paperback, 64 pagini
  • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0,2 cm, greutate: 190 g
  • Cod: 9786060030829
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa III
  • Disciplină: Matematică
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

AVIZAT DE M.E.N. ÎN 2018

 

Prezentul auxiliar fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr.3530 din 04.04.2018 şi se regăseşte la poziţia nr237 din anexa Ordinului.
Lucrare în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Matematică (clasele lll-IV-a)aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr5003/02.12.2014

Prezentul auxiliar cuprinde fişe integrate de evaluare curentă şi sumativă pentru fiecare lecţie,respectiv unitate de învăţare,conform structurii propuse de programa şcolară.
Fişele pot fi utilizate în completarea oricărui manual şcolar în vigoare, îvederea aplicării,consolidării şi verificării cunoştinţelor dobândite de către elevi.
Totodată, pot fi folosite şi cu scopul ameliorării sau al dezvoltării. Lucrarea conţine descriptori de performanţă pentru fiecare item propus, ceea ce facilitează autoevaluarea.

 

Vă recomandăm şi