Exerciții și probleme de MATEMATICĂ. Clasa a III-a (plus portofoliu de evaluare)

Pentru pregătirea curentă. Pentru exersare în vederea Evaluării Naționale

Alina Radu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018. Lucrarea conține peste 500 de exerciții Conține Portofoliul de evaluare al elevului. Pentru pregătirea curentă. Pentru exersarea în vederea Evaluării Naționale
  • Publicată în 2020
  • paperback, 104 pagini + 48 pagini Portofoliu
  • Înalţime: 26 cm, lăţime: 20,5 cm, grosime: 0.4 cm, greutate: 300 g
  • Cod: 9786060033189
  • Editura: Art Klett
  • Clase: Clasa III
  • Disciplină: Matematică
  • Alte categorii:
        Clasificare > Editura

 

Lucrarea conține peste 500 de exerciții de matematică.

Conține Portofoliul de evaluare al elevului.

 

Lucrarea cuprinde peste 500 de exerciţii şi propune, pe ngă sarcini de lucru tradiţionale, foarte necesare pregătirii curente, numeroşi itemi matematici moderni (de tip completare, cu alegere duală sau cu alegere multiplă), specifici evaluărilor naţionale şi internaţionale, cu care trebuie să se familiarizeze de-acum şi elevii din ciclul primar.
Fiecare lecţie este structurată în funcţie de competenţele fundamentale prevăzute de programă, care fac şi obiectul Evaluării Naţionale de la clasa a IV-a, competenţstrâns legate de procesele cognitive specifice matematicii: cunoaşterea noţiunilor de bază (Ştiu), aplicarea acestora în situaţii concrete (Aplic), înlănţuirea logică de judecăţi, pentru aflarea soluţiei unei probleme (Calculez). Acest mod de organizare permite profesorului să lucreze gradat,de la simplu la complex, dar şi diferenţiat, în funcţie de ritmul copiilor.
Fiecare conţinut nou este urmat de secvenţe de exersare, aprofundare şrecapitulare şi este evaluat printr-un test care se decupează din Portofoliulelevului în vederea aplicării directe. Secvenţa de Ameliorare/Dezvoltare se parcurge post-test, în funcţie de rezultatele obţinute de elevi.
Culegerea este însoţită de Portofoliul de evaluare al elevului, care cuprinde testul de evaluare iniţială, teste sumative pentru fiecare unitate de învăţare şi teste de evaluare finală, toate fiind însoţite de descriptorii de performanţă.
Testele finale au fost concepute pentru a familiariza elevii cu tipul de subiecte specific Evaluării Naţionale de la clasa a IV-a. Astfel, cei mici se vor întâlni cu sarcini de lucru inedite şi cu situaţii concrete de viaţă în care trebuie să aplice cunoştinţele matematice, demonstrând astfel dobândirea competenţelor fundamentale.
Testele pot fi folosite cu uşurinţă la clasă prin decuparea şi distribuirea către elevi chiar în momentul evaluării, recomandându-se păstrarea acestora în Portofoliul educaţional al elevului.

 
Vă recomandăm şi