În țara textelor frumoase. Atelier de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Clasa a III-a

Sofia Dobra

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 222 din anexa Ordinului.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 222 din anexa Ordinului.

Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura româna,clasele a III-a -  a IV-a, aprobată prin Ordinul de ministru nr.5003 din 02.12.2014.

La Atelierul de limba și literatură română, învățarea se realizează prin joc și cooperare.
Cu o selecție motivantă de opere literare clasice și contemporane, ale unor scriitori români și străini, auxiliarul abordează integrat cele trei domenii ale disciplinei - literatură, limbă și comunicare -, conform modelului comunicativ-funcțional.

În fiecare unitate de învăţare sunt propuse numeroase activităţi de învăţare pe grupe şi în perechi,accentul fiind pus pe metodele activ-participativeSunt utilizaţide asemeneanumeroşi organizatori grafici care îi ajută pe copii să-şi sintetizeze cunoştinţele într-un mod plăcut şi original.
Lucrarea reprezintă un excelent instrument de lucru pentru aprofundarea conţinuturilor prezente în oricare dintre manualele şcolare aprobatePoate fi utilizată atât în cadrul orelor de cursîn care este necesară suplimentarea activităţilor t şi acasă,pentru consolidarea celor învăţate.
Elevii vor descoperi cu plăcere limba si literatura română prin:lectură • exerciţii de limbă română • exerciţii de comunicare • teste.


 
Vă recomandăm şi