LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. În țara textelor frumoase. Atelier. Clasa a IV-a

Sofia Dobra

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 și se regăseşte la poziţia nr. 223 din anexa Ordinului. La Atelierul de limba și literatură română, învățarea se realizează prin joc și cooperare.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 și se regăseşte la poziţia nr. 223 din anexa Ordinului.
Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a lll-a a lV-a, aprobată prin Ordinul de ministru nr.5003 din 02.12.2014.

Avizat de M.E.N. pe data de 5 ianuarie 2018

La Atelierul de limba și literatură română, învățarea se realizează prin joc și cooperare.

Cu o selecție motivantă de opere literare clasice și contemporane, ale unor scriitori români și străini, această lucrare didactică abordează integrat cele trei domenii ale disciplinei - literatură, limbă și comunicare -, conform modelului comunicativ-funcțional.

În fiecare unitate de învăţare sunt propuse numeroase activităţi de învăţare pe grupe şi în perechi, accentul fiind pus pe metodele activ-participativeSunt utilizaţi, de asemenea, numeroşi organizatori grafici care îi ajută pe copii să-şi sintetizeze cunoştinţele într-un mod plăcut şi original.
Lucrarea reprezintă un excelent instrument de lucru pentru aprofundarea conţinuturilor prezente în oricare dintre manualele şcolare aprobatePoatefi utilizată atât îcadrul orelor de curs,în care este necesară suplimentarea activităţilor, câşacasăpentru consolidarea celor învăţate.
Elevii vor descoperi cu plăcere limba şi literatura română prin: lectură exerciţii de limbă română exerciţii de comunicare teste.Vă recomandăm şi