Cartea mea de GRAMATICĂ. Clasa a VI-a

ediție revizuită conform DOOM3

Sofia Dobra

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4696/2019 și se regăsește la poziția nr. 28 din anexa Ordinului. Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina LIMBA Şl LITERATURA ROMÂNĂ (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată prin ordinul ministrului nr.3393/28.02.2017.


Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina LIMBA Şl LITERATURA ROMÂNĂ (clasele a V-a - a VIII-a)aprobată prin ordinul ministrului nr.3393/28.02.2017.

 

Cartea mea de gramatică reprezintă un auxiliar indispensabil orei de limba și literatura română, deoarece:

- cuprinde tot ceea ce trebuie să știe și să exerseze elevul la acest nivel;

- propune un demers didactic coerent și eficient, în care elevul observă, învață, exersează și rezolvă un test rapid;

- cuprinde aplicații relevante și diversificate, care îi pun pe elevi în situații de comunicare cotidiene;

- oferă mici inserții teoretice, care reamintesc și fixează informațiile;

aduce informaţii noi din Gramatica Academiei şdin DOOM3;

- explică elevilor cele mai frecente dificultăți gramaticale;

- cuprinde lecții de recapitulare și teste sumative.

 

 

Această lucrare reprezintă un auxiliar pentru activitatea din clasă, dar şi un mijloc sintetic şi eficient de actualizare a conţinuturilor din noua programă de limba română pentru clasa a Vl-a,care aduce multe schimbări în domeniul construcţiei comunicării,mai ales în partea de gramatică.
Există două scopuri ale exerciţiilor propuse:
actualizarea sau clarificarea achiziţiilor,urmate de reamintirea notiunilor teoretice, la rubrica Observ si învăţ!;
consolidarea competenţelor lingvistice dobândite, la rubrica Exersez.
în partea intitulată Dificultăţi se atrage atenţia asupra unor aspecte care pot crea confuzii, asupra unor interpretări controversate ale unor construcţii lingvistice sau se prezintă unele noutăţi din Gramatica limbii române, publicată de Academia Română în 2005, şi din Dicţionarul ortograficortoepic şi morfologic (DOOM3), apărut în 2021.
Sunt propuse foarte multe şi variate exerciţii de consolidare a competenţelor,organizate de la simplu la complex,astfel încât elevii să abordeze progresiv noţiunile şi să fie capabili să rezolve corect cerinţele dificile. S-urmărit, în acelaşi timp, introducerea de elemente ludice, plăcute pentru elevii de gimnaziu. S-a plecat de la uzul curent al limbii pentru a se ajunge la analiza unor texte literare valoroase şi atractive, actuale sau clasice
Un element element inedit îl constituie rubrica Test flash, aflată la finalul fiecărei lecţii. Este un test scurt, de câteva minute, care se poate aplica în clasă pentru realizarea feedbackului sau le poate servi elevilor pentru autoevaluare acasă.
Fiecare dintre cele nouă unităţi ale lucrării se încheie prin două pagini de recapitulare ce permit actualizarea prin exerciţii diverse a tuturor noţiunilor studiate în unitatea respectivă. Există şio pagină de evaluare cu două teste, care pot fi folosite ca model pentru elaborarea de către profesori a unor asemenea probe sau pot fi utilizate ca mijloace de autoevaluare
de că
tre elevi. Sunt propuse şi exerciţii pentru recapitularea finală, care vizează toate achiziţiile clasei a Vl-aNu trebuie neglijate nici prezentarea grafică de calitate şinici posibilitatea ca multe dintre exerciţii să fie rezolvate chiar pe carte.


Vă recomandăm şi