Modele de subiecte și teste-grilă pentru concursuri, olimpiade școlare și centre de excelență: clasa a IV-a. Limba și literatura română.

Clasa a IV-a. Limba și literatura română

Manuela Dinescu

Preţ: 29 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea este avizată de Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr.6250/21.12.2020 și se regăsește la poziția nr. 33 din anexa Ordinului.

Lucrarea este avizată de Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr.6250/21.12.2020 și se regăsește la poziția nr. 33 din anexa Ordinului.

Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin ordinul nr. 5003/02.12.2014. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare.

Caietul se adresează elevilor de clasa a IV-a, cadrelor didactice și părinților. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare și sunt însoțite de baremele de corectare, ceea ce permite evaluatorului să urmarească eficient nivelul de formare a competențelor de bază ale școlarului. 

Competenţe vizate pentru disciplina Limba și literatura română:
- receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare

- exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

- receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

- redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


 

 

Vă recomandăm şi