Pregătire pentru Bacalaureat 2021. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

Aplicații corelate competențelor și modele de teste

Florin Ioniţă, Florentina Leucuția, Elena Jebelean, Diana Achim

Preţ: 30 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Lucrarea este avizată de M.E.N. în sesiunea august- septembrie 2018 (poziția 159), conform rezultatelor comunicate de C.N.E.E. la http://www.rocnee.eu/auxiliaredidactice. Lucrarea de față reprezintă un instrument de lucru util pentru examenul de bacalaureat.

Lucrarea este avizată de M.E.N. în sesiunea august- septembrie 2018conform rezultatelor comunicate de C.N.E.E. la http://www.rocnee.eu/auxiliaredidactice.
Lucrarea este realizată în conformitate cu Programa de Bacalaureat în vigoarepentru disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin O.M. nr. 4923/2013.

Un obiectiv important pentru viitorii absolvenţi este să verifice, în timp util, măsura în care pot performa la examen. Pentru atingerea acestui obiectiv, ca element de noutate, volumul le pune la dispoziţie elevilorpentru început, numeroase aplicaţii, care urmăresc punctual fiecare dintre competenţele specifice şi conţinuturile asociate ce vor fi evaluate
şi prin intermediul cărora se recapitulează întreaga materie; aplicaţiile sunt urmate de 35 de teste concepute după modelul subiectelor oficialepentru un antrenament în condiţii similare celor din examen. Lucrarea cuprinde, de asemenea, soluţii şi sugestii de rezolvare, dar şi un dicţionar de termeni literari.

Vă recomandăm şi