Teste pentru evaluarea națională la finalul clasei a II-a. Comunicare în LIMBA ROMÂNĂ. Matematică și explorarea mediului

Manuela Dinescu

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei prin Ordinul nr. 6250 din 21.12.2020 şi se regăseşte la poziţia nr. 29 din anexa Ordinului.

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei prin Ordinul nr. 6250 din 21.12.2020 şi se regăseşte la poziţia nr. 29 din anexa Ordinului.

Lucrarea este realizată în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplinele Comunicare în limba română. Clasa a Il-a şi Matematică şi explorarea mediului. Clasa a Il-a, aprobate prin OMEN nr. 3418/19.03.2013.

Caietul se adresează elevilor de clasa a II-a, cadrelor didactice și părinților. Testele au fost concepute pe baza programei în vigoare și sunt însoțite de baremele de corectare, ceea ce permite evaluatorului să urmarească eficient nivelul de formare a competențelor de bază ale școlarului.

Competenţe vizate pentru disciplina Comunicare în limba română:
- receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
- redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.


Competenţe vizate pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului:
- utilizarea numerelor în calcule elementare;
- evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;
- identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat;
- generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică;
- rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date;
- utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări ş i estimări.

 

Vă recomandăm şi