Matematică și Științele naturii. Evaluarea națională
  • Matematică și Științele naturii. Evaluarea națională

Matematică și Științele naturii. Evaluarea națională

Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă

Preţ: 33 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 277 din anexa Ordinului. Verificarea modului în care un absolvent al clasei a VI-a este capabil de a lua o decizie, de a trage o concluzie, de a face predicții și de a construi o strategie este obiectivul major al acestei lucrări.

AVIZAT DE M.E.N. PE DATA DE 5 IANUARIE 2018

Prezentul auxiliar a fost avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr3022 din 08.01.2018 şi se regăseşte la poziţia nr. 277 din anexa Ordinului.
Această lucrare a fost realizată în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a Vl-a în vigoare şi vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şŞtiinţe ale naturii" (competenţele generale şi specifice prevăzute de programa în vigoare pentru matematică şi, respectiv, ştiinţele naturii).

Verificarea modului în care un absolvent al clasei a VI-a este capabil de a lua o decizie, de a trage o concluzie, de a face predicții și de a construi o strategie este obiectivul major al acestei lucrări.

Prin problematica integrată abordată, această lucrare:

- încurajează transferul de cunoștințe dintr-un domeniu în altul;

- stimulează dorința de cunoaștere;

- contribuie la dezvoltarea de aptitudini de comunicare;

- relevă importanța matematicii în cunoașterea și explorarea mediului;

- augmentează capacitatea de a analiza date și de a rezolva probleme.

 

Vă recomandăm şi